2016-09-28 16:03:00

Pápež František prijal členov Svetového židovského kongresu


Vatikán 27. septembra – Pápež František prijal v pondelok 26. septembra v Dome sv. Marty členov Svetového židovského kongresu (angl. World Jewish Congress) na súkromnej audiencii. Jednou z hlavných tém, ktoré členovia delegácie zhrnuli do šiestich otázok, bol pokoj vo svete.

„Naša blízkosť je podstatná! Kresťanstvo sa nedá pochopiť bez svojich židovských koreňov. A z toho dôvodu kresťan nemôže byť antisemita,“ vysvetlil Svätý Otec a pokračoval, že dialóg medzi katolíkmi a Židmi „znamená kráčať spolu, priblížiť sa jeden k druhému, lepšie sa spoznať, rozprávať sa, spriateliť sa a ísť vpred. Sme Abrahámove deti“. Argentínsky pápež zároveň dodal: „Mám mnoho židovských priateľov, ktorých mám veľmi rád. Pre mňa je to prirodzené. A hovorím s vami a so svojimi priateľmi o svetovom mieri, po ktorom všetci túžime. Je to úloha, ktorú musíme robiť spoločne“.    

Ďalšou z hlavných tém rozhovorov bol vzťah s islamom. Svätý Otec jasne odsúdil fundamentalizmus, ktorý považuje „za nepriateľa dialógu“  a pri tejto príležitosti sa vrátil k svojej apoštolskej návšteve na gréckom ostrove Lesbos. Na spiatočnej ceste sa totiž ozvali kritické hlasy, že so sebou priviezol tri moslimské rodiny na čo reagoval slovami: „My v Argentíne máme skúsenosť spolunažívania na celkom dobrej úrovni. Zažili sme totiž vlny migrácie z východu, z Blízkeho východu a my všetci sme mali v škole židovských spolužiakov a nejakých moslimov“. Zaspomínal si pápež a dodal, že medzi nimi vládol rešpekt a priateľstvo. 

Jedna z otázok, ktorú položili členovia Svetového židovského kongresu pápežovi Františkovi, sa týkala migrácie. Pri tomto bode Svätý Otec vyzdvihol dôležitosť integrácie: „Existuje nebezpečenstvo, riešenie je však integrácia. Integrácia, ktorá okrem iného musí byť ,dvojaká: aj oni musia akceptovať, že sú integrovaní’“.

Na priateľskom stretnutí sa zúčastnili významní predstavitelia židovských komunít z Európy, Spojených štátov i Argentíny. Svätému Otcovi predstavili sedemramenný svietnik, ktorý bude po prvýkrát vystavený pri príležitosti blížiacej sa spoločnej výstavy Vatikánu a Židovského múzea v Ríme. Pri príležitosti blížiacich sa osláv židovského nového roku Roš ha-šana, ktorý pripadá na nedeľu 2. októbra, priniesli Petrovmu nástupcovi ako dar tradičný medový koláč.

Členovia kongresu sa na záver stretnutia dodatočne poďakovali pápežovi za jeho návštevu koncentračného tábora v Osvienčime, ktorú absolvoval počas apoštolskej cesty v Poľsku. Svätý Otec súhlasil s tým, že ohľadom niektorých tém v súčasnosti „je príliš veľké ticho“, predovšetkým „o prenasledovaniach“ sa hovorí málo, napríklad ako je prenasledovanie „chudobných jezídov“. Petrov nástupca sa preto na členov Svetového židovského kongresu obrátil slovami: „Musíme spoločne hovoriť: spoločne za spolunažívanie, za pokoj, za bratstvo, za priateľstvo. Všetci sme bratia!“ -ej- 
All the contents on this site are copyrighted ©.