2016-09-26 14:25:00

Australia: Niedziela Sprawiedliwości Społecznej


Kościół katolicki w Australii obchodził wczoraj Niedzielę Sprawiedliwości Społecznej. Była to okazja do głębszej refleksji nad znaczeniem udziału osób starszych w społeczeństwie.

Z okazji tego dnia biskupi australijscy wydali dokument zatytułowany: „Miejsce przy stole: Sprawiedliwość społeczna w starzejącym się społeczeństwie”. Zwracają w nim uwagę, że wielkim sukces rozwoju ludzkiego jest wydłużenie się życia człowieka. Przypominają przy tym o zagrożeniach związanych z trwającą obecnie w Australii debatą społeczną na temat eutanazji.

Episkopat podkreśla znaczenie solidarności wszystkich pokoleń. Wskazuje, że ludzie starsi powinni mieć swoje stałe miejsce w centrum życia społecznego.

Biskupi piętnują utylitaryzm, który ceni ludzi tylko za to, co produkują i jak przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, a jednocześnie uważa osoby starsze za uciążliwe i zbędne. „W społeczeństwie, w którym ludziom starszym proponuje się pracę po osiągnięciu tradycyjnego wieku emerytalnego, ważne też jest, aby korzyści płynące z ich pracy dzielić sprawiedliwie – czytamy w dokumencie. – Musimy pamiętać o tych, którzy wchodzą w wiek emerytalny w ubóstwie lub są szczególnie narażeni na trudności ekonomiczne, izolację czy wyzysk”.

Australijscy biskupi wzywają do tworzenia społeczeństwa opartego na miłosierdziu i miłości, gdzie pielęgnuje się więzi między pokoleniami i gdzie nikogo nie traktuje się jako obciążenie albo jako konkurenta dla młodszych pokoleń.

P. Kaszubski, Melbourne / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.