2016-09-25 13:09:00

Popiežiaus raginimas: su nauju palaimintuoju liudyti meilę ir viltį per sunkumus


Niekas negali iki galo išrauti iš žmogaus širdies gerumo. Gyvas pavyzdys yra palaimintasis Engelmaras Unzeitigas, Dachau kankinys. Marianhill ordino kunigas karo metu užtarė ir gynė žydus ir dėl to buvo gestapo suimtas, nacių koncentracijos stovykloje išgelbėjo daugelį kalinių nuo bado mirties, paplitus epidemijai slaugė ligonius, užsikrėtęs liga mirė 1945 metais, dieną po savo 34-ojo gimtadienio.

Mariahill misionierių ordino kunigas, kalinių vadintas „Dachau angelu“ šeštadienį Viurcburge, Vokietijoje, buvo paskelbtas palaimintuoju. Popiežius Pranciškus, sekmadienio Vidudienio maldos kalboje ragino semtis įkvėpimo iš palaimintojo Engelmaro Unzeitigo pavyzdžio.

„Jo pavyzdys tepadeda būti meilės ir vilties liudytojais nepaisant visų sunkumų“, sakė popiežius. Šventasis Tėvas priminė, kad palaimintasis Engelmaras Unzeitigas buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui Dachau mirties stovykloje. Tačiau palaimintasis „priešpastatė meilę neapykantai, į žiaurumą atsiliepė romumu“.

Engelmaro Unzeitigo liturginė šventė bus minima jo žemiškos mirties metinių dieną, kovo 2-ąją. Jo palaikai ilsisi Mariahill misionierių namuose, Viurcburge. Popiežiaus dekretą, skelbiantį garbingąjį Dievo tarną Engelmarą palaimintuoju, į Viurcurgo katedrą šeštadienį atvežė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Amato, pavadinęs t. Unzeitigą „autentiško humanizmo kibirkštimi nacių valdymo nakties tamsioje“.

Kankinio beatifikacijoje dalyvavęs Čekijos kultūros ministras Daniel Herman iškėlė Engelmarą Unzeitigą kaip neišsemiamo įkvėpimo beribės artimo meilės liudytoją. Palaimintasis jam asmeniškai yra pavyzdys vykdant viešąsias pareigas. Tai iškiliausia sudetų figūra, pasakė ministras, prisimindamas naujo Bažnyčios palaimintojo moravišką sudetų vokiečių kilmę.

„Meilė padvigubina jėgas, padaro kūrybingu, vidujai laisvu ir laimingu“, - tai viena žinomiausių palaimintojo citatų iš jo laiško, parašyto seseriai iš Dachau mirties stovyklos.

*/*/*

Popiežius Pranciškus Vidudienio maldos susitikime kalbėjo apie Meksiką, parėmė vyskupų pastangas, kuriomis siekiama didesnio Bažnyčios ir visuomenės įsipareigojimo gerbti šeimą ir gyvybę, o taip pat patikino, jog meldžiasi, kad liautųsi smurtas, nuo kurio pastarosiomis dienomis nukentėjo ir keli kunigai.

Šventasis Tėvas atskirai pasveikino kurčiuosius, sekmadienį švęstos Pasaulinės kurčiųjų dienos proga, juos padrąsino ir paragino siekti, kad Bažnyčia ir visuomenė vis labiau gebėtų visus priimti.

Prieš Vidudienio maldą užbaigiantį palaiminimą popiežius Pranciškus kreipėsi į Katechetų jubiliejinės Gailestingumo metų dienos dalyvius, dėkojo katechetams už įsipareigojimą Bažnyčios evangelizavimo tarnystėje, perduodant tikėjimą, prašė Dievo Motiną padėti katechetams ištesėti tikėjimo kelyje ir gyvenimu liudyti tai, ką perduoda katechezėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.