2016-09-24 16:13:00

Popiežius žuvusiųjų Nicoje artimiesiems: Į velnio puolimus atsakykime Dievo darbais


Šeštadienį Vatikane buvo prisiminti liepos 14-ąją Nicoje nužudyti žmonės. Popiežius Pranciškus priėmė žuvusiųjų artimuosius, tą vakarą sužeistus ir iki šios dienos sukrėstus nežmoniško išpuolio.

Liepos 14-oji – Prancūzijos nacionalinė šventė. Vakarą Nicos Promende des Anglais krantinėje buvo daugybė žmonių. Į šventinį vakarą džiugiai leidžiančių žmonių minią įsiveržė teroristo vairuojamas sunkvežimis ir tol zigzagais važinėjo per žmones, kol pamišęs vairuotojos nebuvo policijos nukautas. Žuvo 86 žmonės; daugiau kaip du šimtai buvo sužeisti.

Žuvusiųjų artimieji, sužeistieji ir Nicos miesto visuomenės atstovai, šeštadienio rytą atvykę į Vatikaną, įteikė popiežiui pintinę su 86 gvazdikais – tiek, kiek Nicoje tą liepos vakarą žuvo žmonių.

„Nepaprastai jaudindamasis susitinku su jumis, kurie kenčiate kūno ir sielos skaudulius. Tą šventės vakarą aklas smurtas, nepaisantis kilmės ar religijos, smogė jums arba jūsų artimiesiems“, sakė popiežius, reikšdamas užuojautą ir patikindamas, jog jis dalyvauja jų skausme, juos visus užjaučia, visiems reiškia savo artumą ir už visus meldžiasi.

„Meldžiu Dangaus Tėvą, kuris yra visų Tėvas, kad priimtų pas save žuvusius jūsų artimuosius, kad suteiktų jiems amžiną atilsį ir apdovanotų amžino gyvenimo džiaugsmu. Mums, krikščionims, miręs ir prisikėlęs Jėzus Kristus yra vilties pagrindas. Apaštalas Paulius mums sako: „Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. Mes žinome, kad, prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios“ (Rom 6,8-9). Tepaguodžia jus amžinojo gyvenimo tikrumas, kuriuo tiki ir kitų tikybų išpažinėjai; tebūnie jis tvirta paskata drąsiai eiti pirmyn“.

Popiežius sakė, jog jis meldžiasi ir už sužeistuosius, kai kuriais atvejais žiauriai suluošintus visam gyvenimui; popiežius atsimena ir tuos, kurie dar guli ligoninėse ir dėl to negalėjo atvykti į šį susitikimą.

„Drama, kurią išgyveno Nicos miestas, visame pasaulyje sukėlė  solidarumo bangą. Dėkoju visiems, kurie tuoj pat suteikė pagalbą nukentėjusiems ir tiems, kurie ir dabar padeda šeimoms ir dar ilgai joms padės“, - sakė Pranciškus, visų pirma reikšdamas padėką Nicos vyskupijos katalikų bendruomenei, o taip pat pastebėjo, kad geri tarpreliginiai santykiai padeda gydyti tų dramatiškų įvykių paliktas žaizdas.

Būtina užmegzti ir palaikyti nuoširdų dialogą ir broliškus santykiais su visais, ypač su tais, kurie išpažįsta tą patį vieną ir gailestingą Dievą. Tai turi suprasti ir turi to siekti visų pirma politikai ir religinių bendruomenių vadovai, o taip pat kiekvienas turi kurti gerus santykius su savo artimiausios aplinkos žmonėmis. „Kuo didesnė pagunda užsidaryti savyje arba neapykanta atsakyti į neapykantą ir smurtu į smurtą, tuo labiau reikia tikro širdies atsivertimo. Tokią žinią mums visiems skelbia Jėzaus Evangelija. Į velnio puolimus galime atsakyti tik Dievo darbais – atleidimu, meile, pagarba artimui, net jei jis skiriasi nuo mūsų“, sakė popiežius Pranciškus ir dar kartą meldė Dievą, kad, užtariant Mergelei Marijai, laimintų visą Prancūziją ir jos vadovus, kad padėtų kurti teisingą, taikią ir brolišką visuomenę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.