2016-09-24 16:09:00

Popiežius: laicistinė kultūra tenepašalina seserų iš ligoninių


Šeštadienį Vatikane, Popiežiaus Klemenso salėje, popiežius Pranciškus susitiko su 130-ies Gailestingumo hospitalierių seserų grupe bei jų generaline vyresniąja s. Paoloa Iacovone. „Esate konkretus ženklas kaip pasireiškia Tėvo gailestingumas“, - sakė popiežius Pranciškus priimdamas jas ir paragindamas nepasiduoti sunkumų, kurie būdingi laicistinei kultūrai, akivaizdoje.

Viešpaties Žodis gali pakeisti žmogaus, tapusio jo mokiniu, gyvenimą, - sakė popiežius, kreipdamasis į vienuoles, kaip pavyzdį pateikdamas Dievo tarnaitės Teresės Orsini Doria Pamphili Landi gyvenimą. Kilminga romietė, įsteigusi Gailestingumo seseris hospitalieres, leidosi vedama Jėzaus žodžių: buvau ligonis ir mane aplankėte.

„Ligos silpnumo akistatoje negali būti socialinio statuso, rasės, kalbos ir kultūros skirtumų; visi tampame silpni ir turime atsiduoti kitų globai“. Popiežius tęsė: „Bažnyčia jaučia pareigą ir atsakomybę būti arti kenčiančių, o Jūs pašvenčiate savo gyvenimą tarnaudamos tiems broliams ir seserims, kurie gydomi ligoninėse. Tam nereikia ilgų kalbų; reikia paglostymo, pabučiavimo, buvimo šalia tyliai, šypsenos. Niekada nenuleiskite rankų šioje tarnystėje, tokioje brangioje, nepaisant visų sunkumų, kurie gali iškilti“. Mūsų dienomis laicistinė kultūra siekia pašalinti iš ligoninių bet kokias religines sąsajas, pradedant pačių seserų buvimu. Tačiau tą neretai lydi skausmingi žmogiškumo trūkumai, iš tiesų rėksmingi kančios vietose. Nepavarkite būti ligonių draugėmis, seserimis ir motinomis“, - kalbėjo popiežius.

„Toje ligoninės lovoje yra Jėzus, esantis kenčiančiame žmoguje, ir Jis prašo pagalbos iš kiekvienos jūsų. Tai Jėzus. Kas nors gali pagalvoti: „Tačiau kai kurie ligoniai vargina“. Bet ir mes varginame Viešpatį, o Jis mus palaiko ir lydi! Artimumas Jėzui ir silpniausiems tebūna jūsų stiprybė“, - tęsė popiežius. Apibendrindamas jis  pastebėjo, kad vis daugėja žmonių, kurie neturi šeimos, namų, tėvynės ir kuriuos reikia priimti, ir kaip niekad aktualus tampa ketvirtasis įžadas (svetingumo kiekvienam, kuriam to reikia), kuris apibūdina seseris hospitalieres kaip vienuolinę šeimą.

Susitikimo pabaigoje popiežius Pranciškus kartu su vienuolėmis sukalbėjo maldą, kuria atnaujino seserų vienuolijos pasišventimą Gailestingumo Dievo Motinai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.