2016-09-23 16:20:00

Cirkev dnes slávi spomienku na sv. Pia z Pietrelciny


Taliansko 23. septembra – Neúnavný spovedník a služobník milosrdenstva. Týmito slovami nazval sv. Pia z Pietrelciny, ktorého spomienku dnes Cirkev slávi, pápež František počas februárového stretnutia s modlitebnými skupinami talianskeho svätca.

„Môžeme doslovne povedať, že Páter Pio bol služobníkom milosrdenstva. Bol ním na plný čas, praktizujúc občas až do vyčerpania «apoštolát načúvania». Prostredníctvom služby spovede sa stal sa živým pohladením Otca, ktorý lieči rany hriechu a posilňuje srdce pokojom. Svätý Pio sa nikdy neunavil prijímať osoby, aby ich vypočul, podelil sa s nimi o čas a energiu na šírenie vône Pánovho odpustenia. Mohol to robiť, lebo bol vždy pripojený ku zdroju – napojený neustále na ukrižovaného Ježiša, a tak sa stával kanálom milosrdenstva.

Niesol v srdci mnohé osoby a mnohé utrpenia, všetko prepojujúc s láskou Krista, ktorý daroval sám seba až «do krajnosti» (Jn 13,1). Žil veľké tajomstvo bolesti obetovanej pre lásku. V tomto zmysle sa jeho malá kvapka stala veľkou riekou milosrdenstva, ktorá zavlažila mnohé vyprahnuté srdcia a vytvorila oázy života vo viacerých častiach sveta“.

Viac než 10-tisíc veriacich z celého sveta si prišlo uctiť relikvie svätca so stigmami už počas včerajšej vigílie v San Giovanni Rotondo. Spomienková slávnosť vyvrcholila slávením omše práve v hodinu, keď v noci z 22. na 23. septembra 1968 „chudobný brat, ktorý sa modlí“ – ako sám seba sv. Pio nazýval – zomrel. Bratia kapucíni po prvýkrát vystavili relikvie svätca pred kostolom, ktorý je mu zasvätený.

Dnešný deň vyvrcholil slávnostnou liturgiou, ktorú v San Giovanni Rotondo pri príležitosti výročia úmrtia sv. Pia z Pietrelciny slávil predseda Konferencie biskupov Talianska Mons. kardinál Angelo Bagnasco. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.