2016-09-23 13:14:00

Католическо-православен документ за примата и синодалността


Смесената международна комисия за богословския диалог между Католическата и Православната църква, одобри важен документ със заглавие „Синодалност и Примат през първото хилядолетие. Към общото разбиране  в служба за единството на Църквата“. Срещата се проведе в Киети от 16 до 21 септември и бе съпредседателствана от католическа страна, от кард. Курт Кох, председател на Папския съвет за насърчаване на християнското единение и от православна от архиепископ Йов Телмесос Геча, представител на Вселенската патриаршия на Константинопол.

„Документът – посочва монс. Андреа Палмиери, подсекретар на Папския съвет за насърчаване на християнското единение – е плод на дълъг път, започнал с така наречения документ от Равена, одобрен през 2007. Там се потвърждава необходимостта от един примат в Църквата на местно, регионално и универсално ниво. Но трябваше да се уточни по какъв начин този примат трябва да бъде упражняван. Сега, с този документ – за чието изготвяне бе необходим дълъг труд, защото засяга един от най-важните проблеми в спора между католици и православни – имаме най-накрая обяснение на това как са се артикулирали синодалността и примата. Този модел от първото хилядолетие ще се превърне в насока за това, как да разрешим все още съществуващия проблем между католици и православни“.

Одобряването и приемането на този документ – продължава монс. Палмиери – „е само една стъпка по дългия път, който трябва да извървим. Но е важна стъпка, защото поставя първото хилядолетие като насока, като пример и модел, за да можем да разрешим все още неразрешените проблеми на църковно ниво. Тук намираме не само важна информация, но и необходима, за да можем да си представим упражняването на примата в контекста на синодалността, дори и в една най-накрая помирена Църква“.

В новия съвместен документ се откроява, че не съществува съмнение през първото хилядолетие за върховенството или примата на Римското седалище в реда на Църквите. Но това върховенство е упражнявано винаги в контекста на синодалността. „Ето защо, трябва в бъдеще да изясним какво означава точно това върховенство и как може да бъде упражнявано днес, за да бъде наистина едно служение на общение между Църквите“, отбелязва подсекретарят на ватиканското ведомство.

С приемането на новия документ, сега диалогът между католици и православни има солидна база, върху която да се продължи изучаването на онези, които могат да се превърнат в структури, гарантиращи общението между всички Източни и Западни Църкви. „Този документ отваря нов път, но не разрешава всички трудности. Въпреки това, ни позволява да бъдем оптимисти за бъдещето“, посочва монс. Палмиери. 
All the contents on this site are copyrighted ©.