2016-09-22 10:05:00

Pápež František napísal bratom františkánom v Assisi venovanie


Assisi „Prosím nášho Pána, aby požehnal bratov tohto kláštora. Nech ich naplní svojim pokojom, aby tak mohli odovzdávať tento pokoj každému z nás, ktorí sme ich bratia. Nech zachová ich «kláštorný a minoritný spôsob života», budú tak schopní rozvíjať spoločenstvo medzi ľuďmi a ako menší [bratia] byť príkladom služby.“ Tieto slová napísal pápež František na rozlúčku menším bratom františkánom v Assisi, ktorí v utorok 20. septembra spolu s Komunitou sv. Egídia a miestnou Cirkvou hostili medzináboženské stretnutie za pokoj. Rukou podpísané venovanie v španielskom jazyku Svätý Otec zakončil slovami: „Toto je želanie tohto menšieho brata a služobníka“. -ej-  
All the contents on this site are copyrighted ©.