2016-09-21 15:53:00

Religijų lyderių pasisakymai Asyžiuje: būti skirtingais, būti draugais


„Man didelė garbė perteikti islamo balsą šioje aikštėje, kurioje visų tikėjimų vyrai ir moterys yra suvienyti tikro taikos troškulio“, - rugsėjo 20 dienos religijų Maldos už taiką Asyžiuje susitikime sakė Indonezijos ulemų tarybos pirmininkas Syamsuddin.

„Sunkiu metu, kurį išgyvename, kai trokštama taikos, bet patiriama terorizmo ir prievartos drama, kaip niekad reikia religijų vyrų ir moterų sąjungos kuriant taikesnį pasaulį. Todėl, jau daug metų, einame dialogo ir bendradarbiavimo tarp tikinčiųjų keliu, Asyžiaus dvasioje“, - tęsė musulmonų dvasininkas.

Indonezija, pasak jo, yra šalis su didžiausia musulmonų populiacija pasaulyje, ir joje vyksta gyvenimo dialogas, kuris teikia konkrečių bendradarbiavimo dėl taikos vaisių. Tai šalis, kuri grindžiama Panchasila doktrina apie etninių grupių, religijų ir kultūrų vienybę.

„Nemanome, kad skirtumai yra skilimų motyvas, bet, priešingai, mūsų turtingumo šaltinis. Manome, kad pliuralizmas yra islamo širdyje. Islamas, noriu tai iškilmingai pakartoti čia šiandien, yra taikos religija. Dievas sukūrė žmonės skirtingus, sako šventasis Koranas, kad galėtų vienas kitą vertinti ir turtinti. Šiandien yra grupių, kurios naudoja islamo vardą smurtui ir yra mūsų, musulmonų, atsakomybė dirbti kartu ir parodyti tikrą mūsų tikėjimo veidą. Todėl reikia naujo bendradarbiavimo ir darbo bendruomenėse, ypač su jaunimu, kad būtų užkirstas kelias fanatizmui ir prievartai. Šiandien, atsimindami trisdešimties metų dialogo ir draugystės kelią, žvelgiame į ateitį kartu ir tvirtiname, kad tai yra mūsų uždavinys ir mūsų įsipareigojimas: nunešime Asyžiaus dvasią į mūsų šalių kelius, jos mokysime jaunuolius, kad kurtume margą ir skirtumais turtingą pasaulį. Tai mūsų taikos kelias ir juo eisime kartu su jumis“, - sakė musulmonų lyderis.

Kitas kalbėtojas buvo Koei Morikawa, 257-asis Tendai budizmo patriarchas, atvykęs iš Japonijos, iš šventojo Hiei kalno netoli Kioto miesto.

„Pasaulio religijų lyderių Maldos už taiką susitikimas, norėtas šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II, prasidėjo prieš 30 metų. Vyko įvairiose Europos vietose ir šiandien sugrįžo į savo pradinį tašką, Asyžių. Melstis su pasauliniais religijų lyderiais, su visais jumis, susirinkusiais šiame renginyje, už žmones, kuriems reikia paramos, yra viena iš laimingiausių progų per 91 mano gyvenimo metus“, - sakė budistų vyresnysis.

Pasak jo, istorija moko, kad taika pasiekta per jėgą bus nuversta su jėga. „Mes turime žinoti, kad dialogas ir malda nėra ilgiausias, bet trumpiausias kelias pasiekti taikai. (...) Apšviestasis Buda mokė, kad neapykanta nėra ištrinama per neapykantą, bet tik jos atsisakant, o šventasis Pranciškus mus moko nešti meilę ten, kur neapykanta egzistuoja. Kad sukurtume dorybingą pasaulį ten, kur egzistuoja nedraugiškumas ir neapykanta mes, religingieji, turime melstis ranka rankoje ir stengtis padaryti tai, ką galime“, - sakė budistų lyderis, priminęs, kad ir šventajame Hiei kalne, Japonijoje, jau beveik trisdešimt metų rengiama tarpreliginė malda už taiką, Asyžiaus dvasioje.

„Aš nuoširdžiai prašau nenutrūkstamos maldos iš įvairių organizacijų nuo Rytų iki Vakarų, kad suvienyta žmonija tikrai pasiektų Dievą ir Budą“, - sakė budistų vienuolis ir Tendai budizmo patriarchas.

Žydų rabinas David Brodman, jau dešimtą kartą dalyvaujantis Maldos už taiką susitikime pagal Asyžiaus dvasią, kalbėjo, jog daug kartų jaunuoliams pabrėžė, kad nežinantys istorijos yra pasmerkti ją pakartoti.

„Man, - sakė jis, - Asyžiaus dvasia yra geriausias nuolankumo ir šventumo pavyzdys, ir tai atsakymas į Šoa tragediją ir visus karus. Nes čia mes sakome, kad yra įmanoma tapti draugais ir gyventi kartu taikoje ir tada, kai esame skirtingi“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.