2016-09-21 14:26:00

Popiežiaus bendroji audiencija. Būkime gailestingi kaip Tėvas


„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“ (Lk 6,36-38). Popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams komentavo šiuos  evangelisto Luko užrašytus Jėzaus žodžius. Iš čia paimtas ir visame katalikų pasaulyje šiemet švenčiamų Gailestingumo metų motto: „Gailestingi kaip Tėvas“.

Pasak popiežiaus, šie žodžiai buvo pasirinkti Gailestingumo jubiliejaus šūkiu net tam kad ką nors nustebintų ar sukeltų stiprų įspūdį, bet tam, kad jie padėtų mums būti gailestingais kasdieniniame gyvenime. Šiuos, Evangelijos pagal Luką žodžius, popiežius sugertino su kitais Jėzaus žodžiais, kuriuos užrašė šv. Matas: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ (Mt 5,48). Kalno pamoksle, prasidedančiame Palaiminimais, Viešpats moko, kad tobulumas tai meilė, kuri savo ruožtu reiškia visų Dievo įsakymų vykdymą. Tobulumas tai gailestinga meilė. Tobulumas tai gailestingumas.

„Aš klausiu: Ar Jėzaus žodžiai realistiški? Argi įmanoma taip mylėti kaip Dievas, būti tokiais gailestingais kaip Jis? Kai žiūrime į išganymo istoriją, - kalbėjo Pranciškus, - matome, kad Dievas nepaliaudamas ir nepavargdamas myli žmones. Jo meilė tokia didelė, kad tik Jis vienas gali taip myli. Savaime suprantama, kad bandydami su šia Dievo meile palyginti mūsų meilę, iškart matome, kad mūsų meilė netobula. Tačiau kai Jėzus mus ragina būti gailestingais kaip Tėvas, jis nekalba apie mastą. Jis prašo, kad jo mokiniai būtų gailestingos meilės ženklai ir kanalai, kad ją liudytų pasauliui“.

„Bažnyčia turi būti Dievo gailestingumo sakramentas pasauliui, visada ir visai žmonijai. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti gailestingumo liudytoju ir tai jis daro eidamas šventumo keliu“. Popiežius sakė, kad gailestingumas išreiškiamas visų pirma atleidimu. „Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista“. Jėzus nenori sujaukti žmogiškojo teisingumo, tačiau jis primena mums, savo mokiniams, kad jei norime broliškai sugyventi su kitais žmonėmis, neturime jų smerkti ir teisti. Atleidimu remiasi visas krikščionių bendruomenės gyvenimas, nes jame atsispindi Dievo meilė, kuria jis primas mus pamilo. „Krikščionis privalo atleisti! Kodėl? Todėl, kad jam buvo atleista“, - sakė Pranciškus.

„Teisti ir smerkti nusidedantį brolį yra klaida. Tai nereiškia, kad nereikia pripažinti nuodėmės rimtumo. Tačiau turime žinoti, kad pasmerkdami nusidėjėlį mes nutraukiame su juo brolybės ryšį ir paniekiname Dievo gailestingumą, nes juk Dievas neišsižada nė vieno savo vaiko. Ne mūsų galioje smerkti klystantį brolį, mes nesame aukščiau jo. Mes privalome padėti jam atgauti Dievo vaiko orumą, padėti jam eiti atsivertimo keliu“.

Jėzus kalba ir apie kitą pamatą, kuriuo remiasi jo Bažnyčios gyvenimas, - dosnumą, neatlyginamą dovanojimą. „Duokite, ir jums bus duota... Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“. Dievas mums duoda žymiai daugiau negu mes esame nusipelnę; tačiau jis bus dosnesnis tiems, kurie žemėje bus parodę daugiau dosnumo. Jėzus nesako kas atsitiks su nedosniais žmonėmis, tačiau jo panaudotą „saiko“ įvaizdį turėtume suprasti kaip įspėjimą. Nuo mūsų dovanojamos meilės priklausys kokios meilės mes sulauksime“.

„Gailestinga meilė, - sakė Pranciškus, - tai vienintelis kelias, kuriuo mes turime eiti. Juo eidami Jėzaus mokiniai nepraras iš jo gautos savo tapatybės; nesiliaus savęs pripažinti to paties Tėvo vaikais. Jų liudijamoje meilėje atsispindės tas Gailestingumas, kuris niekada nesibaigia“.

Prieš pat susitikimą su Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimais, popiežius Pranciškus buvo užsukęs į Vatikano didžiąją audiencijų salę, kur jo laukė ligoniai ir žmonės su negalia. Šventasis Tėvas su jais pasisveikino, kartu su jais sukalbėjo „Sveika, Marija“ ir suteikė jiems palaiminimą.

Šv. Petro aikštėje vykusio susitikimo su likusiais piligrimais pabaigoje, jau po katechezės ir jos santraukų keliomis kalbomis, popiežius priminė kaip tik šią dieną, trečiadienį, rugsėjo 21-ąją, minėtą Pasaulinę sergančiųjų Azheimerio liga dieną. Šiemet jos tema: „Atsimink mane“. „Raginu visus su Marijos dėmesingumu ir Gailestingojo Jėzaus gerumu atsiminti visus, ką slegia ši liga ir jų artimuosius, parodyti jiems mūsų artumą. Melskimės už žmones, kurie padeda sergantiems, kurie mato jų poreikius, taip pat ir tuos, kuriuos sunku pastebėti, nes jie žiūri meilės pilnomis akimis“, sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.