2016-09-19 20:26:00

Pápež František pokračuje v „Duchu Assisi"


Assisi 19. septembra – Nikdy viac násilie! Nikdy viac vojna! Nikdy viac terorizmus! V mene Boha nech každé náboženstvo šíri na zemi spravodlivosť a mier, odpustenie a život, lásku!“ Týmito slovami sa pred tridsiatimi rokmi v Assisi obrátil pápež Ján Pavol II. na zástupcov svetových náboženstiev. Kresťania, židia, moslimovia, budhisti, severoamerickí Indiáni a ďalší sa 27. októbra 1986 stretli v rodisku sv. Františka na pozvanie Rímskeho biskupa, aby sa modlili a postili za mier vo svete.  

V čase, keď svet zažíval studenú vojnu a rôzne ozbrojené konflikty, pápež Ján Pavol II. jasne vyjadril túžbu, aby sa záväzok voči mieru – ktorý musí stáť na pilieroch pravdy, spravodlivosti, lásky a slobody – ako o to v Pacem in Terris napísal sv. Ján XXIII. – stal každodennou skutočnosťou pre všetky svetové náboženstvá, pre predstaviteľov národov a všetkých ľudí dobrej vôle.

O šestnásť rokov neskôr v januári 2002 zvolal Karol Wojtyla opäť zástupcov svetových náboženstiev do Assisi, aby sa „modlili za prekonanie protikladov a za šírenie skutočného pokoja“: „Chceme sa spoločne stretnúť, predovšetkým kresťania a moslimovia, aby sme pred svetom vyhlásili, že náboženstvo sa nesmie nikdy stať dôvodom pre konflikt, nenávisť a násilie“. Výzva k stretnutiu nasledovala krátko po septembrovom teroristickom útoku na svetové obchodné centrum v New Yorku. Svoj príhovor začal Ján Pavol II. nasledovnými slovami:      

„Prišli sme do Assisi na púť pokoja. Zišli sme sa tu ako zástupcovia rôznych náboženstiev, aby sme si pred Bohom kládli otázky pokiaľ ide o náš záväzok v prospech mieru, aby sme ho žiadali o dar a aby sme svedčili o našej spoločnej túžbe po spravodlivejšom a solidárnejšom svete.“

V tradícii medzináboženských stretnutí v Assisi pokračoval aj nástupca Jána Pavla II., pápež Benedikt XVI. V októbri 2011 sa stretol s predstaviteľmi kresťanských cirkví a lídrami svetových náboženstiev v kolíske františkánskeho rádu pri príležitosti 25. výročia od prvého stretnutia. Hlavným mottom bolo „Pútnici pravdy, pútnici pokoja“. Spolu s Benediktom XVI. pricestovalo do Assisi vlakom z Vatikánu viac než 300 delegátov rozličných náboženstiev.

V „Duchu Assisi“ - slovami, ktorými nazval historickú udalosť, teda prvé stretnutie v Assisi, nazval pápež Ján Pavol II. - chce pokračovať aj Svätý Otec František, ktorý v príhovore po nedeľnej modlitbe Anjel Pána pozval všetkých veriacich do modlitby za medzináboženské stretnutie. Do Assisi pricestuje zajtra, 20. septembra 2016, v poludňajších hodinách. Na Dni modlitby za pokoj sa zúčastní viac než 400 svetových náboženských lídrov, zástupcov inštitúcií a sveta kultúry. -ej-    
All the contents on this site are copyrighted ©.