2016-09-19 11:36:00

Popiežius: Šiandien labiau nei bet kada reikia taikos


Sekmadienį, po Vidudienio maldos, kurią sukalbėjo su maldininkais Šventojo Petro aikštėje, popiežius Pranciškus paragino katalikus visame pasaulyje šį antradienį, rugsėjo 20 dieną, šiek tiek laiko paskirti maldai už taiką.

Popiežius priminė, kad jis pats šį antradienį keliaus į Asyžių dalyvauti Maldos už taiką susitikime. Šventasis Tėvas įsakmiai pakvietė parapijas, bažnytinius sąjūdžius ir pavienius tikinčiuosius visame pasaulyje šią dieną išgyventi kaip Maldos už taiką dieną.

„Šiandien labiau nei bet kada mums reikia taikos šiame kare, kuris yra visur pasaulyje. Melskimės už taiką!“ kvietė popiežius Pranciškus. Kviesdamas liudyti pasauliui bendrą įsipareigojimą vardan tautų taikos ir susitaikymo, Romos vyskupas kvietė sekti šv. Pranciškaus, brolystės ir romumo vyro pavyzdžiu.

„Antradienį visi vienykimės maldoje, kiekvienas tepaskiria sau kiek nors laiko, tiek kiek gali, melstis už taiką. Visas pasaulis, vieningai“, paragino Šventasis  Tėvas.

Popiežius, kviesdamas vieningai melstis už taiką prisiminė, kad Maldos už taiką susitikimas Asyžiuje antradienį įvyksta praėjus trisdešimčiai metų nuo pirmojo Maldos už pasaulio taiką susitikimo, kurį Asyžiuje sušaukė šv. Jonas Paulius II.

„Asyžiaus dvasios“ tėvai: šv. Jonas Paulius II ir Šv. Egidijaus bendruomenė

Maldos susitikimas Asyžiuje 1986 metais buvo pirmas kartas, kad Visuotinės Bažnyčios vyriausias ganytojas ir jo pakviesti didžiųjų ir mažiau žinomų religijų lyderiai iš viso pasaulio susitiko melstis už taiką. Beprecedentinis susitikimas įvyko šv. popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva. Popiežiaus kvietimas anuomet buvo didelė staigmena, į kurią religijų vadovai atsiliepė entuziastingu dalyvavimu, įveikdami tiek istorines, tiek politines, tiek religines kliūtis anuomet Šaltojo karo ir branduolinio ginklo padalytame pasaulyje.

Pirmasis Religijų maldos už taiką susitikimas Asyžiuje neliko be atgarsio. Iš Asyžiaus pasklidusi religijų taikos žinia, vėliau pavadinta „Asyžiaus dvasia“, neliko tikai istoriniu įvykiu Asyžiaus miestelyje, o sužadino religijų ir tautų didesnį rūpinimąsi pasaulio taikos klausimais. Maldos įvykis Asyžiuje virto maldos už taiką procesu, kurį per praėjusius tris dešimtmečius rengiamuose metiniuose susitikimuose pratęsė Šv. Egidijaus bendruomenės judėjimas. Romos vyskupijoje po Vatikano II Susirinkimo kilęs bažnytinis judėjimas iš parapijinio tapo pasauliniu taikos ir brolystės judėjimu nemaža dalimi dėka pirmojo Religijų maldos už taiką susitikimo Asyžiuje 1986 metais. Judėjimo pradėti ir su pranciškonų šeima tęsiami metiniai religijų už taiką susitikimai davė pradžią „Asyžiaus dvasiai“.

Maldos už taiką susitikimas Asyžiuje: „Taikos troškimas“

Marco Impagliazzo, Šv. Egidijaus bendruomenės pirmininkas, sekmadienį kalbėdamas Maldos už taiką susitikimo inauguracijoje sakė, kad „Asyžiaus dvasios“ balsas šiandien po trisdešimties metų yra stipresnis ir Dvasia, kuri jį palaiko daugeliui sužadino drąsą visame pasaulyje. Tačiau anot jo, šiandien taikos balsas turėtų paplisti dar stipriau ir drąsiau, nes turi kalbėti taip pat vardan visų, kurie yra bebalsiai dėl juos prislėgusių karų ir smurto.

Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino sekmadienį aukojo susitikimo atidarymo iškilmingas Mišias Asyžiaus Šv. Pranciškaus aukštutinėje bazilikoje. Sveikindamas į trijų dienų susitikimą nuo sekmadienio iki antradienio atvykusius šimtus religijų, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų bei juos lydinčius žiniasklaidos atstovus, ganytojas priminė šv. Jono Pauliaus II vaidmenį pradedant „Asyžiaus dvasią“. Jis suprato, sakė vyskupas, kad siekiant sukurti taiką būtina pasikliauti maldos galia. Asyžiaus vyskupas palinkėjo, kad „Asyžiaus dvasia“, kurios mokomės Jėzaus mokykloje ir pagal šv. Pranciškaus pavyzdį, būtų puoselėjama per nuoširdų dialogą su skirtingų įsitikinimų tikinčiaisiais, kurie su mumis meldžiasi už taiką.

Šv. Egidijaus bendruomenės Dvasios tėvas nuo 2000 metų, Bolonijos arkivyskupas Matteo Zuppi, Asyžiuje sekmadienį aukotose Mišiose pažymėjo, kad ši diena suteikia proga dialogui ir maldai. Tai drauge rami ir stipri malda, jaudulį kelianti, tačiau atkakli malda, leidžianti atsiliepti į daugelio tautų taikos troškulį. Šis taikos troškulys daugeliui yra desperatiškas ir baisus.

Trisdešimtojo tarptautinio Religijų maldos už taiką susitikimo Asyžiuje tema „Taikos troškulys“. 

Popiežiaus Pranciškus paraginimas šį antradienį, rugsėjo 20 dieną, šiek tiek laiko paskirti maldai už taiką

Sekmadienį, po Vidudienio maldos, kurią sukalbėjo su maldininkais Šventojo Petro aikštėje, popiežius Pranciškus sakė:

„Šį antradienį keliausiu į Asyžių dalyvauti Maldos už taiką susitikime, praėjus trisdešimčiai metų nuo istorinio susitikimo, kurį sušaukė šv. Jonas Paulius II. Kviečiu parapijas, bažnytinius sąjūdžius ir pavienius tikinčiuosius visame pasaulyje šią dieną išgyventi kaip Maldos už taiką dieną. Šiandien labiau nei bet kada mums reikia taikos šiame kare, kuris yra visur pasaulyje. Melskimės už taiką! Visi esame kviečiami pagal šv. Pranciškaus, brolystės ir romumo vyro pavyzdį, aiškiai paliudyti pasauliui mūsų bendrą įsipareigojimą vardan tautų taikos ir susitaikymo. Tad antradienį visi vienykimės maldoje, kiekvienas tepaskiria sau kiek nors laiko, tiek kiek gali, melstis už taiką. Visas pasaulis, vieningai.“ (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.