2016-09-19 14:08:00

Popiežiaus homilija: Neslėpkime šviesos, kurią gavome iš Dievo


„Neatsisakyk padėti žmogui... nesakyk savo artimui: ateik vėliau“, girdėjome pirmadienio Mišių pirmajame skaitinyje ir Patarlių knygos. O šią dieną skaitytoje Evangelijos ištraukoje, Jėzus sako: „Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“. Šios dienos liturgijoje skambėjusius raginimus, popiežius Pranciškus komentavo pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Niekada gerų darbų neatidėk rytdienai. Gėris nemėgsta šaldytuvo, - sakė Pranciškus. Gėris yra šiandien; jei tu jo nekuri šiandien, rytoj jo jau nebus. Neslėpk gėrio rytdienai. Sakydami: „Ateik vėliau, rytoj šitai gausi“, mes uždengiame šviesą ir elgiamės neteisingai. „Nesikėsink daryti žalos savo kaimynui, gyvenančiam patikliai šalia tavęs“, tai irgi įspėjimas neuždengti šviesos. Kiek kartų žmogus pasitiki kitu žmogumi, o tas klastingai ruošiasi jam pakenkti, apdergti, sunaikinti. Tai mafijozų ginklas, kurį turime rankoje. Tik mafijozai rezga pinkles kitiems žmonėms, pasinaudodami jų pasitikėjimu. „Bet aš gi nesu toks... „ Tačiau kas taip elgiasi, kas taip išnaudoja žmonių pasitikėjimą yra mafijozas. Šitaip uždengiama šviesa. Tu paskęsti tamsoje. Mafija yra tamsi“.

Šios dienos skaitinyje iš Patarlių knygos taip pat įspėjama prieš tuščius ginčus, kurie tik daro žalą ir prieš pagundą sekti blogu pavyzdžiu. „Štai dar vienas patarimas kaip neuždengti šviesos, kurį tėvas duoda sūnums: „Nepavydėk smurtą mėgstančiam žmogui, nesek nė vienu jo poelgiu. Juk suktu žmogumi bjaurisi Viešpats, o dorieji yra Viešpaties draugėje“. Kiek kartų mes, - kalbėjo popiežius, - kai kurie iš mūsų, pavydime kitiems žmonėms jų turtų, sėkmės, pavydime, kad jie yra galingi. Betgi pasižiūrėkime koks likimas laukia galingųjų... Labai paprasta: ir jie, ir mes būsime maistas tiems patiems kirminams. Galiausiai visi būsime lygūs. Tad kam tas pavydas, kam pavydėti galios... Tai uždengia šviesą“.

Jėzus mus ragina būti šviesos vaikais, - sakė Pranciškus, - tos šviesos, kurią gavome per Krikštą. Neslėpkime jos po lova, bet statykime matomoje vietoje, kad ji šviestų aplinkiniams žmonėms. „Šventoji Dvasia, kurią gavome per Krikštą, tepadeda mums išvengti pagundų slėpti šviesą, tepadeda nešti priešais save tą žiburį, kurį esame gavę kaip dovaną, tą Dievo šviesą, kurios visiems taip reikia: draugystės šviesą, romumo šviesą, tikėjimo šviesą, vilties šviesą, kantrybės šviesą, gerumo šviesą. Viešpats tesuteikia mums šią malonę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.