2016-09-19 12:10:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Visada rinkimės sąžiningumą


Jėzus šiandien mus kviečia pamąstyti apie du tarpusavyje nesuderinamus gyvenimo stilius: supasaulėjimą ir gyvenimą pagal Evangeliją, - sakė popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienio maldos proga į Šv. Petro aikštę susirinkusiems maldininkams komentuodamas Mišių Evangelijoje girdėtą Jėzaus palyginimą apie nesąžiningų prievaizdą.

„Gyvenime dažnai turime progų rinktis tarp sąžiningumo ir nesąžiningumo, tačiau visada turime ryžtingai eiti sąžiningumo keliu, turime atmesti supasaulėjimą ir netikras vertybes, visada turime gyventi pagal Evangeliją“, - sakė popiežius. „Sugedimas ir nesąžiningumas gresia mums visiems; turime tai žinoti ir jų saugotis; turime gerbti kitus žmones ir prašyti Viešpaties malonės, kad nepamestume teisingo kelio“.

„Prie korupcijos priprantama; korupcija, sugedimas daugina pasaulyje skurdą, išnaudojimą, kančią. Kiek daug žmonių yra šiandien pasaulyje paplitusios korupcijos aukos.  Tuo tarpu, kai stengiamės gyventi pagal Evangeliją, kai mūsų ketinimai ir darbai yra skaidrūs, kai tarp mūsų viešpatauja brolybė, tuomet mes tampame teisingumo kūrėjais, atveriame kitiems žmonėms vilties akiračius. Aukodamiesi, dovanodami save broliams, mes tarnaujame teisingam šeimininkui – Dievui“.

„Mergelė Marija tepadeda mums kiekvieną kartą rinktis teisingą kelią, tepadeda turėti drąsos eiti prieš srovę, kad tik sektume Jėzų ir jo Evangeliją“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.