2016-09-19 15:46:00

Patriarchas Baltramiejus: taika yra žmogiškas pasirinkimas


Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus Maldos už taiką susitikime Asyžiuje priminė vieną krikščionį mistiką, sakiusį: „įgyk vidinę taiką ir tūkstančiai aplink tave atras savo taiką“. Anot ganytojo, šie žodžiai iliustruoja tiesą, jog taika vienaip ar kitaip prasideda nuo mūsų pačių. O tai reiškia, kad religinis matmuo niekada negali būti atskirtas nuo nuoširdžios taikos, lokaliai ar globaliai. „Kaip religinės bendruomenės ir dvasiniai lyderiai turime nuolatos priminti žmonėms atsakomybę ir pareigą pasirinkti taiką per dialogą“, - sakė Baltramiejus.

Tačiau taikai ir dialogui pasiekti reikia visiško apvertimo to, kas šiandien pasaulyje yra norma. Reikia giliai mūsų širdyse ir visuomenėse įsišaknijusių vertybių perkeitimo. Perkeitimas dvasine prasme yra mūsų vienintelė viltis nutraukti prievartos ir neteisingumo ciklą, nes karas ir taika yra esmingi žmogaus pasirinkimai.

Taikos kūrimas yra pasirinkimo klausimas, pasikeitimas individualiai ir instituciškai. Prasideda mūsų viduje ir pasklinda išorėje, pirma lokaliai, o po to globaliai. Taika reikalauja tam tikro vidinio atsivertimo, kuris virsta pasikeitimu politikoje. Taikos kūrimui reikia įsipareigojimo, drąsos ir aukos. Tai reikalauja valios tapti dialogo ir keitimosi kultūros žmonėmis, - pabrėžė patriarchas Baltramiejus, pridurdamas, kad taip pat reikia religinių ir pilietinių lyderių susitikimų, kaip kad šiomis dienomis Asyžiuje. Kaip palengvinti žmonių kentėjimus ir dirbti dėl taikos: šis klausimas turi būti bendras tiek krikščionių Bažnyčioms, tiek religijoms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.