2016-09-17 16:21:00

Pranciškaus audiencija buvusiems jėzuitų mokiniams: migracija ir drąsa


Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė buvusius jėzuitų mokyklų ir koledžų auklėtinius ir auklėtines, priklausančius Europos konfederacijai ir Pasaulinei sąjungai, taip pat jėzuitus. Šiomis dienomis šių asociacijų nariai buvo atvykę į Romą, lankė vietas, kurias pastatė, o vėliau gyveno ir dirbo pirmieji jėzuitai. Pagrindinė suvažiavimo tema buvo itin aktuali, girdima visoje Europoje - migracija ir pabėgėlių krizė. Kokios yra jos šaknys, kokios yra visų atsakomybės?

Tragiškai, pasaulyje virš 65 milijonų asmenų buvo priversti palikti savo gyvenamąsias vietas. Šis skaičius be precedentų peržengia vaizduotę. Bendras pabėgėlių skaičius viršija visą Italijos populiaciją! Ir jei neapsiribosime vien statistika, atskleisime, kad pabėgėliai yra moterys ir vyrai, vaikinai ir merginos, kurie nėra skirtingi nuo mūsų šeimų ir mūsų draugų. Kiekvienas iš jų turi vardą ir istoriją, neatimamą teisę gyventi taikoje ir siekti geresnės ateities dėl savo vaikų, - sakė popiežius jėzuitas savo auditorijai.

Jis priminė t. Pedro Arupe, vieną iš buvusių jėzuitų vyresniųjų, kuris įsteigė „Jėzuitų pabėgėlių tarnybą (JRS)“, dalyvavusią, beje, ir suvažiavime Romoje. Prieš daugiau nei 35 metus t. Arupe jautėsi privaląs veiki, matydamas pietų vietnamiečių likimą: jie bėgo nuo prievartos savo tėvynėje laiveliais, rizikuodami pakliūti į piratų rankas arba į audras. Tačiau panašių situacijų pasaulyje netrūksta ir šiandien, o migrantų ir pabėgėlių skaičius auga. Visai Bažnyčiai reikia, kad buvę jėzuitų auklėtiniai semtųsi iš Pedro Arupe drąsos ir gyvenimo pavyzdžio, per savo jėzuitišką formaciją tapdami „Jėzaus draugais“, būdami vyrais ir moterimis „dėl ir su“ kitais.

Jus drąsinu priimti pabėgėlius savo namuose ir bendruomenėse, kad jų pirmoji patirtis Europoje nebūtų miego šaltose gatvėse trauma, bet šiltas ir žmogiškas priėmimas. Prisiminkite, kad autentiškas svetingumas yra evangelinė vertybė, kuri maitina meilę ir yra didžiausia apsauga prieš teroro aktus, - sakė popiežius Pranciškus.

Jis atkreipė savo auditorijos dėmesį į dar vieną specifinę problemą, prašydamas, pagal išgales, į ją reaguoti: tai bazinis pabėgėlių vaikų švietimas, kurio daugiau nei pusė vaikų, dažnai keletą metų gyvenančių pabėgėlių stovyklose, visai negauna, o kiti gauna nenuoseklų ar nepakankamą. Statistika dar liūdnesnė, kai kalbama apie galimybes gauti vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą.

Kartais galima pasijusti vienišais, bandant gailestingumą paversti veikimu. Bet žinokite, kad jūsų darbas prisideda prie daugybės kitų bažnytinių asociacijų, dirbančių humanitariniame lauke, atsidedančių atmestiesiems, išstumtiesiems. Bet, dar svarbiau, atsiminkite, kad Dievo meilė jus lydi šiame darbe. Jūs esate Dievo akys, burnos, rankos ir širdys šiame pasaulyje, - kalbėjo Šventasis Tėvas, primindamas taip pat ir garsiuosius Jėzaus žodžius: tai, kas padaryta dėl alkstančio, ištroškusio, svetimšalio, yra padaryta dėl jo ir jam (žr. Mt 25,35). (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.