2016-09-17 12:36:00

Popiežiaus paraginimas Europos episkopatui: reikia naujo europinio humanizmo


Popiežius Pranciškus svajoja apie naują europinį humanizmą: tačiau tai nebus įmanoma be atminties, drąsos bei sveikos ir žmogiškos utopijos, parašė popiežius sveikinimo laiške Europos vyskupų konferencijų tarybos nariams, posėdžiaujantiems Sarajeve. Popiežius į ganytojus kreipėsi per Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininką kardinolą Peterį Erdo.

Europos vyskupų konferencijų vadovai Sarajeve rugsėjo 15-18 svarsto gailestingumo darbų svarbą Europos žemyne. Popiežius trumpoje žinioje kalba apie Bažnyčios įnašą į Europos atgimimą.

Šventasis Tėvas be kita ko parašė, kad šis svarbus susitikimas apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai primena raginimą, kad visi tikintieji padėtų stokojantiems: vargstantiems migrantams, pabėgėliams, kaliniams, bedarbiams, sergantiems kūnu ir dvasia.

Bažnyčia būdama rūpestinga motina, trokšdama prisidėti prie Europos atgimimo, stengiasi su meile priartėti prie visų žmonijos žaizdų, kad jas išgydytų dieviškojo gailestingumo balzamu. Todėl drąsinu jus visus, Europos episkopato atstovus, vis labiau įtraukti savo bendruomenes, įvairias karitatyvines ir pagalbos žmonėms institucijas, kad įsipareigotų skelbti Evangeliją visiems, kurie dėl įvairių priežasčių prarado savo gyvenimo orientaciją.

Aš ir toliau svajoju apie naują europinį humanizmą, kuriam reikia atminties, drąsos bei sveikos ir žmogiškos utopijos. Šiame humanizmo kelyje, Europa, kaip teisių ir civilizacijos lopšys, pašaukta ne tiek ginti erdvę, kiek būti procesus gimdančia motina, t.y. būti vaisinga, kad gerbtų gyvybę ir būtų gyvenimo viltimi.

Raginu atrasti naujus kelius, kad visiems, kurie gyvena ir atvyksta į Europą būtų sudarytos galimybės integruotis, dialoguoti ir atgimti, kad taptų vieninga tautų šeimą. Popiežius Pranciškus drauge užtikrino, kad meldžiasi už Sarajeve posėdžiaujančius Europos episkopato atstovus, idant būtų tiesiami tiltai ir griaunamos užtvaros. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.