2016-09-17 15:47:00

Elizabetos Sanna beatifikacija: pasišventusi apaštalė


Sardinijoje, Sasaryje, Codrongianos miestelyje, šeštadienį palaimintąja paskelbta Elizabeta Sanna (1788-1857), našlė pasaulietė, pasauliečių pranciškonų ordino narė, priklausiusi  ir Šv. Vincenzo Pallotti įkurtam katalikų apaštalatui. Iškilmingoms beatifikacijos Mišioms vadovavo kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Likusi našle, penkių vaikų motina buvo ir savo kraštiečių mergaičių ir moterų dvasinė mokytoja, jos namai tapo tarsi maža  dvasinė oratorija. 1831 m. išsiruošė į piligrimystę į Šventąją Žemę, tačiau pablogėjus sveikatai Elizabeta liko Romoje. Ji pilnai atsidavė maldai, ir tarnystei ligoniams bei vargšams. Jos būstas tapo gyvo tikėjimo ir atsidavusio gailestingumo artimo meilės šventove. Elizabetos tikėjimas, viltis ir malda įsikūnijo į meilę artimui, ypač stokojantiems ir vargstantiems, jos pačios šeimai. Jos kasdienė ištvermė sunkumuose ir šiandien krikščionims yra svarbus pavyzdys. Negalėdama iš Romos grįžti pas šeimą dėl sunkios sveikatos būklės, ji daug kentėjo, tačiau nepalūžo, pasitikėjo Dievu, susitaikė su nauja situacija ir tarnavo kitiems, likdama ištikima Evangelijai ir Bažnyčiai.

Visą gyvenimą savo jėgas Elizabeta skyrė apaštalavimui, kad įgyvendintų didžiausią troškimą: „Norėčiau, kad dangus būtų pilnas, skaistykla ištuštinta, pragaras uždarytas“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.