2016-09-16 14:23:00

Ferenc pápa: Kövessük a „holnapután logikáját”, várjuk a test feltámadását


A keresztény embernek úgy kell élnie életét, hogy nem ragad le a múltnál és a jelennél, hanem a jövőbe tekint: a „holnapután” logikája vezérli, ezért bizalommal várja a test feltámadását. Óvakodni kell az „elspiritualizált” lelkiségtől, amely bezárkózik a mába. Erről beszélt Ferenc pápa pénteken reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Krisztus feltámadását tárja elénk, mely hitünk alapja.

„Ha Krisztus nem támadt fel, akkor mi sem fogunk” (vö. 1Kor 15,12-20). A feltámadás logikáját magyarázva a pápa némileg keserűen állapította meg, hogy amikor a „Hiszek egyet” imádkozzuk, az utolsó részt elhadarjuk, mert a jövő, a holtak feltámadása félelemmel tölt el minket.

A holnapután logikája a feltámadt Krisztus logikája

Mindannyian könnyen belehelyezkedünk a múlt logikájába, mert az konkrét. Ugyanígy könnyű követni a jelen logikáját, hiszen látjuk. Ha azonban a jövőbe tekintünk, akkor inkább nem akarunk gondolkozni. Nem könnyű teljesen belépni a jövő logikájába – mondta a Szentatya. A tegnap és a ma logikája könnyű. A holnapé is az, hiszen mind meghalunk. De a holnaputánra már nehéz gondolni. És ezt akarja ma hirdetni nekünk Pál: a holnapután logikáját. Milyen lesz? Milyen lesz a feltámadás? Krisztus feltámadt és nyilvánvalóan nem szellemként támadt föl. Lukács evangéliumában olvassuk: „tapintsatok meg” (vö. Lk 24,39). Egy szellemnek nincs teste, se csontjai. „Tapintsatok meg. Adjatok ennem”. A holnapután logikája az, amelyikbe belép a test. Azt kérdezzük magunktól, milyen lesz az ég és hogy mind ott leszünk-e, de nem fogjuk föl azt, amit Pál akar megértetni velünk, vagyis a holnapután logikáját. Becsap minket egyfajta gnoszticizmus, amikor azt gondoljuk, hogy minden spirituális lesz, és félünk a testtől – magyarázta a pápa.

„Elspiritualizált” lelkiség helyett lépjünk be Krisztus testének logikájába

Ne feledjük – folytatta homíliáját a Szentatya -, hogy ez volt az első eretnekség, amit János apostol elítél: „Aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus eljött testben, az antikrisztus” (vö. 2János 7). Félünk elfogadni és a végső következtetésig elvinni Krisztus testét. Könnyebb egyfajta „elspiritualizált” lelkiséget választani, az árnyalatok lelkiségét, mint belépni Krisztus testének logikájába. Az nehéz. Pedig ez a holnapután logikája. Mi fel fogunk támadni, úgy, ahogy Krisztus feltámadt, a testünkben.  

Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy az első keresztények azon tanakodtak, hogyan támadt fel Jézus, majd megállapította: a test feltámadásában való hitben legmélyebben az irgalmasság cselekedetei gyökereznek, mert folyamatos összeköttetésben vannak vele. Másfelől pedig Szent Pál erőteljesen aláhúzza, hogy mindannyian átalakulunk, testünk át fog változni.

Kérjük a kegyelmet, hogy higgyünk a test átalakulásában

Az Úr feltámadása után arra biztatta tanítványait, hogy érintsék meg őt és együtt evett velük. Ez a holnapután logikája, amelyet mi nehezen értünk meg, amibe nehezen tudunk belépni. Az érettség jele belépni a múlt logikájába, az érettség jele a jelen logikájában mozogni, a tegnap és a ma gondolatmenetében. De az érettség jele az is, hogy óvatosan tekintünk a holnap elé, a jövő elé. A Szentlélek nagy kegyelmére van szükség ahhoz, hogy megértsük a holnaputánnak ezt a logikáját, az átalakulás után, amikor Ő eljön értünk és mindenkit elvisz az égbe, hogy örökre Vele maradjunk. Kérjük az Úrtól ezt a hitet – fohászkodott végül péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.