2016-09-15 15:34:00

Pranciškus Biblijos draugijai: užkrėsti artimą Dievo vaikų orumu


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį audiencijoje priėmė Italijos Biblijos draugijos narius, dalyvaujančius Nacionalinėje Biblijos savaitėje. Jos metu buvo gilinamos įžvalgos apie vyro ir moters santykius pagal kai kuriuos pamatinius Šventojo Rašto tekstus. 44-osios Italijos Nacionalinės Biblijos savaitės tema buvo „Dievas sukūrė žmogų; vyrą ir moterį sukūrė juos“. Ta pačia tema kalbą audiencijos dalyviams pasakė popiežius Pranciškus, prisiminęs tiek šv. Jono Pauliaus II, tiek savo katechezes apie žmogaus sukūrimą pagal Pradžios knygos pasakojimus.

Pasak Šventojo Tėvo Pranciškaus, esmiškai svarbu susimąstyti apie tai, kaip buvome sukurti pagal Kūrėjo atvaizdą ir panašumą, kuo skiriamės nuo kitų kūrinių ir nuo visos kūrinijos. Tai padeda suprasti orumą, kurį turime visi mes, vyrai ir moterys, ir kurio šaknys kyla iš paties Kūrėjo. Popiežius sakė, kad jį visuomet žavėjo žinojimas, jog mes turime Dievo vaikų orumą, o Šventajame Rašte šis santykis išreikštas faktu, kad Dievas mus veda taip, kaip Tėvas vaiką.

Tačiau yra galimybė, kad Dievo mums suteiktas orumas galėtų degraduotis. Patikslindamas mintį popiežius Pranciškus panaudojo futbolo terminą sakydamas, kad žmogus gali „įmušti įvartį į savus vartus“. Tai įvyksta tuomet, sakė Pranciškus, kai savo orumą paverčiame derybų objektu, puolame į stabmeldystę, širdyje randame vietos stabams. Popiežius prisiminė Dievo išrinktosios tautos išvadavimo iš vergijos epizodą: nesulaukdama vėluojančio sugrįžti nuo kalno Mozės ji buvo velnio sugundyta ir pasistatė stabą. Stabas buvo iš aukso. Visi stabai turi kažką „auksinio“. Tai primena turtų traukos galią, faktą, kad žmogus praranda orumą kai jo širdyje turtai užima Dievo vietą.

Tačiau Dievas mums suteikė buvimo jo vaikais orumą. Tai užduoda mums klausimą: kaip dalytis šiuo orumu, kad jis suklestėtų kaip teigiamas dalijimasis su kitais? Kaip padaryti, kad kitas jaustųsi oriai? Kaip galėčiau „užkrėsti“ orumu? Jei kas nors niekina, atstumia, diskriminuoja - neužkrečia orumu, bet priešingai. Būtų naudinga dažnai savęs klausti: kaip prisiimu savo orumą? Kaip ji ugdau? Be to, sakė užbaigdamas kalbą popiežius Pranciškus, būtų naudinga pasitikrinti kada ir kodėl neužkrečiame artimo orumu. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.