2016-09-14 15:37:00

Paven feiret messe for Jacques Hamel


På festdagen for Korsets opphøyelse feiret pave Frans morgenmesse i Sankta Marta-kapellet for den franske presten Jacques Hamel. Et åttitalls personer fra Nord-Frankrike var til stede. Jacques Hamel ble myrdet den 26. juli da han feiret messe i en kirke nær Rouen.

Pave Frans, som ikke brukte noe manuskript, sa følgende i sin preken:

I Jesu kors – i dag feirer Kirken festen for Jesu kors – forstår vi Kristi mysterium fullt ut, dette tilintetgjørelsesmysteriet, dette mysteriet med at han er nær oss. Paulus sier:

Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,
men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.
Da han sto fram som menneske,
fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
(Fil 2,6-8).

Dette er Kristi mysterium. For å frelse menneskene, blir mysteriet til martyrium. Jesus Kristus er den første Martyren, den første som gir livet sitt for oss. Og fra Kristi mysterium begynner hele den kristne martyrhistorien, fra de første århundrene helt til i dag.

De første kristne bekjente Jesus Kristus ved å betale med livet. Det ble forlangt apostasi av dem, altså: «Si at det er vår Gud som er den sanne gud, ikke deres! Bær fram et offer til vår gud eller våre guder!,». Og når de ikke gjorde dette, når de avslo apostasi, ble de drept. Dette gjentar seg, gang på gang, i historien, og i Kirken fins det i dag flere kristne martyrer enn i begynnelsen. I dag blir kristne drept, torturert, satt i fengsel, og halsen deres blir skåret over fordi de ikke fornekter Jesus Kristus. I denne historien er vi nå kommet til vår pater Jacques: Han er med i denne rekken av martyrer. De kristne som lider nå – i fengsel eller ved å bli drept eller torturert – for ikke å fornekte Jesus Kristus, viser nettopp hvor grusom denne forfølgelsen er. Og denne grusomheten - å  forlange apostasi - er, og la oss si det - satanisk. Det ville være meget godt om alle religiøse konfesjoner ville erklære: «Det er satanisk å drepe i Guds navn!».

Det var på korset at pater Jacques Hamel fikk halsen skåret over, nettopp mens han feiret Kristi korsoffer. En god, mild, broderlig mann, en fredens mann, ble drept som om han skulle ha vært en forbryter. Det er dette som er den sataniske «røde tråden» i forfølgelsen. Men det er noe her, ved denne mannen, som aksepterte sitt martyrium - med Jesu martyrium -  der ved alteret, noe som har fått meg til å tenke mye: I dette vanskelige øyeblikket, selv midt i denne tragedien som han så komme – en mild mann, en god mann, en broderlig mann – mistet han ikke klarsynet når det gjaldt å anklage og å uttale tydelige drapsmannens navn. Han sa tydelig: «Bort fra meg, Satan! (Matt 4,10). Han ga sitt liv for oss, han ga livet for ikke å fornekte Jesus. Han ga livet sammen med Jesu offer på alteret, og derfra anklaget han forfølgelsens opphavsmann: «Bort fra meg, Satan!».

Må dette eksemplet på mot, på martyrium, på å gi avkall på sitt eget for å hjelpe andre, på å fremme broderskap mellom menneskene, hjelpe oss alle til å gå videre uten å være redde. Må han fra himmelen – for vi må be til ham, han er en martyr, og martyrene er salige, vi må be til ham – gi oss mildhet, broderskap, fred og også mot til å si sannheten: Det er satanisk å drepe i Guds navn.
All the contents on this site are copyrighted ©.