2016-09-13 16:54:00

Popiežius aukos Mišias už kun. Jacques’ą Hamelį


Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus aukos Mišias už liepos pabaigoje Prancūzijoje teroristų nužudytą kunigą Jacques’ą Hamelį. Paprastai trečiadieniais rytines Mišias popiežius aukoja visiškai privačiai, nesako homilijos, maldininkai jose nedalyvauja. Tačiau šį trečiadienį Šv. Mortos koplyčioje popiežiaus aukojamose Mišiose dalyvaus aštuonios dešimtys Prancūzijos Ruano arkivyskupijos tikinčiųjų, su savo ganytoju arkivyskupu Dominique’u Lebrunu.  Šventasis Tėvas ir prancūzai katalikai melsis už liepos 26-ąją prie altoriaus nužudytą kunigą.

Jacques’as Hamelis gimė 1930 m. lapkričio 30 d. Normandijoje, šiaurės vakarų Prancūzijoje. 1958 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai. Visą gyvenimą tarnavo Ruano arkivyskupijos parapijose. 2000 m. buvo paskirtas mažo miestelio, prie pat Ruano, Saint-Etienne-du-Rouvray klebonu. 2005 m. išėjo į pensiją, tačiau pasilikęs gyventi toje pačioje parapijoje ir toliau patarnavo sielovadoje, aukojo Mišias. 2008 m. kartu su dėkingais parapijiečiais paminėjo kunigystės 50 metų sukaktį. Vadovaudamas parapijomis ir vėliau, išėjęs į pensiją, kunigas Hamelis palaikė draugiškus santykius su musulmonų bendruomenėmis; gyvendamas Ruano priemiesčiuose buvo asmeniškai susibičiuliavęs su vietiniu imamu.

Liepos 26-osios rytą du peiliais ginkluoti vyrai įsiveržė į Saint-Etienne du Rouvray miestelio bažnyčią ir įkaitais paėmė jose buvusius kelis asmenis – Mišias aukojusį kunigą ir Mišių dalyvius. Viena vienuolė sugebėjo pabėgti ir apie užpuolimą pranešti policijai. Po maždaug keturiasdešimties minučių į užimtą bažnyčią įsiveržusi policija nukovė abu užpuolikus. Teroristai spėjo nužudyti kunigą ir sunkai sužeidė kitą asmenį. Nužudytajam kunigui Jacques’ui Hameliui ėjo 86-ji metai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.