2016-09-13 12:45:00

Popiežiaus homilija: Nebūkime abejingi kenčiančiam žmogui


Antradienio Mišių Evangelija pasakoja apie susitikimą prie Najino miestelio vartų: susitinka linksma, besidžiaugianti Jėzų sekančių žmonių minia ir liūdintys, skausmo prislėgti laidotuvių dalyviai; susitinka mirusį sūnų apraudanti našlė ir Jėzus. Apie tai kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje.

Dažnai žmonės vieni pro kitus praeina, bet nesusitinka, - kalbėjo Pranciškus. Kiekvienas galvoja apie save, žiūri, bet nemato, girdi, bet neklauso. „Susitikimas yra kas kita. Susitikimas yra tai, apie ką kalba šios dienos Evangelija. Susitinka vyras ir moteris; susitinka gyvasis Vienatinis Sūnus ir miręs vienturtis; susitinka minia, kuri džiaugiasi sekdama Jėzų ir verkiantys žmonės, lydintys gedinčią moterį; susitinka išeinantieji iš miesto ir įeinantieji į miestą. Šis susitikimas ragina pamąstyti kaip mes sutinkame vienas kitą“.

Šiandien Evangelijoje skaitome, kad Jėzui pagailo tos moters. Tačiau Jėzaus jausmas tai ne tas pats kai mes pamatę gatvėje kažką kas mus nuliūdina, sakome: „O, kaip gaila!“ Jėzaus atjauta gilesnė. Jis prieina prie moters ir padaro stebuklą, prikelia mirusį jos sūnų. Šitaip, pasak popiežiaus, įvyksta tikrasis susitikimas.

„Mes esame apsipratę su abejingumu, dėl to mums reikia gerokai padirbėti su savimi, turime taip pat prašyti malonės, kad sugebėtume ugdyti susitikimo kultūrą, turime melsti tikro susitikimo malonės, tokio susitikimo, kuris sugrąžina žmogui Dievo vaiko orumą, žmogaus orumą. Mes esame apsipratę su abejingumu, pasaulyje matydami mažas ir dideles nelaimes, sakome: „Gaila, vargšai žmonės, kaip labai jie kenčia“ ir einame sau pirmyn. Jei aš žiūriu, bet nematau; jei nežiūriu, nesustoju, neprisiliečiu, jei nepasikalbu – kaip gi aš galiu susitikti, kaipgi galiu ugdyti susitikimo kultūrą?!“

Tai yra šios dienos žinia: Jėzus susitinka su žmonėmis. Mums visiems reikia tokio susitikimo. „Kiek kartų prie pietų stalo mes žiūrime televiziją arba rašome žinutes. Niekam nerūpi bendrauti su kitais. Netgi šeimoje, kuri yra visuomenės branduolys, nerūpi, kad įvyktų tikras susitikimas. Susitikimas su Jėzumi, apie kurį šiandien buvo kalbama, tepadeda mums kurti susitikimo kultūrą. Tepadeda mums ne tik žiūrėti, bet ir matyti; ne tik klausyti, bet ir išgirsti. Nepraeiti pro šalį, sustoti. Ne tik sakyti „vargšas žmogus, kaip jo gaila“, bet parodyti jam tikrą atjautą. Prisiartinti, paliesti ir prabilus kiekvienam tokiomis akimirkomis suprantama širdies kalba, sakyti „neverk“, paaukoti jam dalelę savo gyvenimo“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.