2016-09-12 14:56:00

Popiežiaus homilija: Būkime vieningi švęsdami Eucharistiją


Kristaus mokinių nevienybė labiausiai kenkia Bažnyčiai, o velnias, siekdama suskaldyti krikščionis, bando kėsintis į tai, kas yra vienybės pagrindas – į švęsti Eucharistijos susirenkančią tikinčiųjų bendruomenę, - kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šv. Pauliaus žodžius, kuriais jis bara Korinto krikščionis, kad jie nederamai švenčia Viešpaties vakarienę.

„Bažnyčios susiskaldymai neleidžia augti Dievo Karalystei; neleidžia gerai matyti Viešpaties, neleidžia jo matyti tokio, koks jis yra. Būdami susiskaldę, mes matome jį iš vienos arba iš kitos pusės. Žiūrėdami iš skirtingų pusių, mes stojame vieni prieš kitus. Mums trūksta vienybės aliejaus, vienybės balzamo. Tai velnio darbas. Tačiau jis čia nesustoja; jis kėsinasi į pačias krikščionių vienybės šaknis. Tai matome Korinte; tai dedasi su korintiečių bendruomene. Paulius juo bara, kad jų vaidai paliečia pačią giliausią vienybės šaknį – Eucharistijos šventimą“.

Korinto bendruomenė netgi prie Eucharistijos stalo pasidalino į turtinguosius ir vargšus. Jėzaus meldžiasi už vienybę, o velias bando jo suardyti.

„Aš jus prašau daryti viską kąs įmanoma, kad jūsų vaidai negriautų Bažnyčios; nesvarbu kokie vaidai – dėl godumo ir ambicijų, dėl pavydo. Tačiau labiau už viską jus prašau saugoti šaltinį, saugoti Bažnyčios vienybės šaknį – Kristaus Kūną, kurį mes šloviname švęsdami Eucharistiją“.

Paulius kalba apie korintiečių nesantaiką prieš du tūkstančius metų. „Tą patį Paulius gali sakyti mums visiems, šių laikų Bažnyčiai. „Aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gera, bet į bloga“. Bažnyčia susirinko ne tam, kad susirinkimas išeitų jai į gera, bet kad pakenktų. Bažnyčia susirinko, kad jos nariai tarpusavy pyktųsi, kad vieni kitiems kenktų. Kristaus kūnas išniekinamas Eucharistijos šventimo metu! Toliau, kitoje savo laiško eilutėje Paulius įspėja, kad kas nevertai valgo Kristaus Kūną ir geria jo Kraują,  tas valgo ir geria sau pasmerkimą. Melskime Viešpatį vienybės Bažnyčiai, kad nebūtų joje susiskaldymų, melskime, kad būtume vieningi ypač prie Bažnyčios vienybės šaknų, kai kiekvieną dieną švenčiame Eucharistiją“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.