2016-09-09 17:54:00

Vyšli „Posledné rozhovory“ Petra Seewalda s emeritným pápežom Benediktom XVI.


Vatikán/Nemecko 9. septembra – V nemeckých a talianskych kníhkupectvách je od dnešného dňa k dispozícii ďalšia kniha rozhovorov Petra Seewalda s emeritným pápežom. Publikácia s názvom „Benedikt XVI. - Posledné rozhovory“ je v poradí už štvrtým knižný rozhovorom nemeckého novinára s Josephom Ratzingerom.

Na 288 stranách sa venuje dôležitým etapám jeho života počnúc detstvom za obdobia nacistického režimu, cez zrod povolania, ťažké vojnové roky, obdobie koncilu, roky služby vo Vatikáne a silné puto s Jánom Pavlom II., až po voľbu na pápežský stolec a napokon rozhodnutie zrieknuť sa úradu. Benedikt XVI. hovorí aj o pápežovi Františkovi, vyjadrujúc svoje prekvapenie a následnú radosť z tejto voľby, ktorá povzbudivo ukazuje, ako je Cirkev živá, dynamická a nie je uväznená v schémach.

Páter Federico Lombardi SJ, predseda Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas osobitne poukázal na dva aspekty novej publikácie. Prvým z nich je prežívanie staroby ako prípravy na stretnutie s Bohom. Hovorí P. Lombardi:

„V prvom rade je to svedectvo, ktoré nám vekom pokročilý emeritný pápež dáva o spôsobe, akým prežíva duchovne túto fázu svojho života v utiahnutí. Je to život, ktorý prežíva kráčajúc smerom ku stretnutiu s Bohom tvárou v tvár. ... Príprava na smrť, príprava na záver vlastného života, na stretnutie s veľkým tajomstvom Boha. A pápež Benedikt o tom hovorí s veľkou úprimnosťou a jasnosťou, ktoré napĺňajú úžasom a hlbokým pohnutím. Hovorí o veľkých otáznikoch, ktoré si človek kladie približujúc sa k prahu tohto tajomstva, o veľkých otázkach ako prítomnosť zla vo svete, alebo slová Ježiša v evanjeliu, ktoré znejú tak veľké a neraz náročné pre neho na interpretáciu.

A tak sa venuje meditácii slova Svätého Písma, vo veľkej pokore pre Bohom a cítiac prítomnosť veľkej postavy Krista, v očakávaní, že Pán mu dá svetlo na hlbšie pochopenie a pripraví ho na stretnutie, pri ktorom sa predstaví s veľkou pokorou, prosiac o milosrdenstvo pre svoje limity i previnenia svojho života, ktoré ochotne uznáva. A prežíva to aj s veľkou dôverou a nádejou na dosiahnutie večného života, kde bude naozaj doma. Myslím, že slová, ktorými Benedikt vyjadruje túto svoju duchovnú skúsenosť v tejto záverečnej fáze života sú veľmi krásne a povzbudivé.

Tak ako nám Ján Pavol II. dal mimoriadne svedectvo viery v nesení choroby a utrpenia v poslednej fáze života, Benedikt nám dáva svedectvo viery v príprave na stretnutie s Bohom.“

Ako druhý významný moment knihy páter Lombardi vyzdvihol pokojnú a jasnú odpoveď emeritného pápeža o motívoch a okolnostiach rozhodnutia zrieknuť sa pontifikátu. K tejto významnej výpovedi Benedikta XVI. v najnovšej knihe niekdajší hovorca Svätej stolice vysvetľuje:  

„Podstatným bodom je zrieknutie sa, resp. duch tohto zrieknutia sa. V tejto knihe sa dáva definitívne zadosť spravodlivosti ohľadom nepodložených či fantazijných interpretácií, ktoré za motív považovali nie to, čo pápež jasne a jednoducho vyjadril, čiže vnímanie ubúdania síl nevyhnutných na plnenie jeho zodpovednosti, jeho úlohy, ale naopak uvažovali o strachoch, sklamaniach, komplotoch atď., ktoré by znamenali, že zrieknutie sa by bolo výsledkom nie rozlišovania vykonaného v modlitbe pred Bohom na dosiahnutie plne zodpovedného rozhodnutia, ale ako úniku pred zodpovednosťou z dôvodu narazenia na ťažkosti. Odpovede, ktoré dáva Benedikt, sú absolútne jasné, odstraňujú akýkoľvek tieň, každú možnosť interpretácie, povedzme negatívnej, o zrieknutí sa, ktoré je naopak veľkým činom zodpovednosti vykonaným pred Bohom a pred Cirkvou s plným vedomím, s uvedomovaním si vlastnej zodpovednosti, a teda veľký čin zodpovednosti, a v istom zmysle veľký čin tohto mimoriadneho pontifikátu, ktorý Benedikt prežíval.“

Nemecký originál rozhovorov Petra Seewalda s emeritným pápežom. „Benedikt XVI. - Posledné rozhovory“ vychádza vo Verlag Droemer & Knaur („Benedikt XVI. - letzte Gespräche“), taliansky preklad paralelne vo vydavateľstve Garzanti (Benedetto XVI - Ultime conversazioni). Na budúci týždeň kniha vyjde vo francúzštine a v novembri v angličtine (s titulom „Last Testament“). -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.