2016-09-08 16:54:00

Popiežius sveikina ekumeninio susitikimo Bose vienuolyne dalyvius


Rugsėjo 7-10 dienomis Šiaurės Italijos Pjemonto regiono Bose miestelyje vyksta kasmetis susitikimas, skirtas ortodoksų dvasingumo tradicijai. Ekumeninė vienuolių bendruomenė Bose miestelyje buvo įkurta iškart po Vatikano II Susirinkimo uždarymo, 1965 m. pabaigoje. Prieš porą dešimtmečių ji pradėjo kasmet rengti simpoziumus, skirtus Rytų krikščionių dvasingumui. Šiemetinio susitikimo tema: „Kankinystė ir bendrystė“. Atspirties taškas keturių dienų pokalbiams yra antrojo amžiaus kankinio vyskupo šv. Ignoto Antiochiečio žodžiai: „Leiskite, kad aš būčiau maistas plėšriems žvėrims ir kad jų dėka galėčiau pasiekti Dievą. Aš esu Dievo grūdas, kad sumaltas žvėrių dantimis tapčiau balta Kristaus duona“.

Šeštadienį, paskutinę dieną, Bose susitikime turėtų dalyvauti Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kard. Kurtas Kochas. Popiežius Pranciškus pasiuntė savo sveikinimą ekumeninio susitikimo dalyviams. Jo vardu laišką Bose bendruomenės priorui parašė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas.  Melsdamas susitikimo dalyviams Dievo palaimos ir atsimindamas juos savo maldoje, popiežius linki, kad šis susitikimas padėtų visiems krikščionims geriau suvokti, jog kankinystė yra labai brangus evangelinis palikimas, vienijantis visas Bažnyčias. Suprasdami kraujo ekumenizmo vertę sugebėsime įveikti visus nesutarimus ir sparčiau eiti vienybės keliu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.