2016-09-08 16:53:00

Popiežius priėmė benediktinų abatus


Jau nuo rugsėjo 3 dienos Romoje pradėjo rinktis benediktinų vienuolijų abatai ir vyresnieji, jie dalyvauja Abatų kongrese, kuris vyksta šv. Anzelmo komplekse ant Aventino kalvos. Šis kompleksas apima benediktinų vienuolyną, benediktinų ordino vadovybės būstinę ir šv. Anzelmo vardo popiežiškąjį institutą, kuriame mokoma patristikos ir liturgijos.

Abatų suvažiavimas truks iki rugsėjo 15 dienos. Vienas iš jo uždavinių yra išrinkti naują benediktinų vienuolynų konfederacijos vadovą, kuris pakeis dabartinį abatą primą Notkerį Wolfą, einantį šias pareigas nuo 2000 metų. Pagal programą rinkimai yra numatyti rugsėjo 9-ąją, penktadienį, o oficialus pareigų perėmimo aktas dar kitą dieną, šeštadienį. 

Prieš rinkimus, ketvirtadienį, benediktinų Abatų kongreso dalyvius audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus, kuris visus pasveikinęs padėkojo t. Wolfui už ilgametę tarnystę.

Savo kalboje popiežius, Jubiliejinių metų kontekste, susiejo benediktinų charizmą su gailestingumo tema, pagal paties Kristaus žodžius: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“. Tik kontempliuojant Kristų yra suvokiamas Tėvo gailestingumas, o vienuolinis gyvenimas yra išskirtinis kelias šią kontempliacijos patirtį paversti asmeniniu ir bendruomeniniu liudijimu.

„Šiandieninis pasaulis vis labiau parodo, kaip jam trūksta gailestingumo. Tačiau tai nėra šūkis ar receptas, tai krikščioniško gyvenimo širdis ir tuo pat metu konkretus gyvenimo būdas, tarpasmeninių santykių pobūdis, padarantis atidžiais stokojantiems ir solidariais jiems. Galiausiai tame pasirodo Bažnyčios saugomos ir skelbiamos žinios autentiškumas ir tikėtinumas. Šiuo metu, kai Bažnyčia turi siekti to, kas yra svarbiausia, vienuoliai ir vienuolės per savo pašaukimą saugo specialią dovaną ir atsakomybę: išlaikyti gyvomis dvasios oazes, kuriose ganytojai ir tikintieji galėtų atsigerti iš gailestingumo versmių“, - kalbėjo savo klausytojams Šventasis Tėvas.

„Per Dievo malonę bandydami būti gailestingais savo bendruomenėse jūs skelbiate, iš visų savo kiekviename planetos kampe pasklidusių vienuolynų, evangelinę brolybę. Tai darote per veiklią ir iškalbingą tylą, kuri leidžia Dievui kalbėti kurtinančiame ir išsiblaškiusiame pasaulyje“, - tęsė popiežius, pridurdamas, kad tokia tyla yra būtina tikėjimui, norint apčiuopti Dievo buvimą savo ir kitų gyvenime. Todėl vienuolinė klauzūra, atsiskyrimas nuo pasaulio, nėra sterili, ji nesumažina, bet didina bendrystę.

Popiežius Pranciškus linkėjo benediktinų vyresniesiems būti uoliais, neprarasti drąsos dėlto, kad vienuolijų nariai sensta ar jų skaičius mažėja, Bažnyčiai reikia vienuolių ir tai, ką jie duoda per savo gyvenimą ir tarnystę.

„Ačiū už jūsų apsilankymą. Laiminu jus ir lydžiu jus savo malda. Ir jūs, prašau, melskite už mane, man to tikrai reikia“, - sakė užbaigdamas savo kalbą popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.