2016-09-08 16:50:00

Popiežiaus: „Tikintis žmogus nestovi nuleidęs rankas“


„Tikintis žmogus gina gyvybę ir kūriniją. Jis nestovi nuleidęs rankas, matydamas kai pažeidžiamos kitų teises“, sakė popiežius Pranciškus, priimdamas Romoje vykstančio tarpreliginio susitikimo „Dialogas Amerikoje. Mūsų bendri namai“ dalyvius. Romos Šv. Augustino patristikos instituto patalpose, prie pat Vatikano, vykstantį susitikimą surengė Amerikos Valstybių organizacija, Buenos Airių tarpreliginio dialogo institutas ir Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba. Dalyvauja beveik du šimtai asmenų, atstovaujančių Šiaurės ir Pietų Amerikos krikščionių Bažnyčioms ir bendruomenėms bei kitų tikybų išpažinėjams.

Rūpinimosi bendrais namai tema brangi popiežiui Pranciškui. Jai buvo skirta pernai paskelbta pirma jo enciklika. Nuo pernai Katalikų Bažnyčia kasmet rugsėjo 1-ąją minimi jo iniciatyva įvestą maldos už kūriniją dieną. Popiežius dėkoja Amerikoje veikiančių religinių bendruomenių atstovams, kad jie panoro dalintis jo susirūpinimu kūrinija, kad ir jiems rūpi integralios ekologijos plėtra. Visiškai natūralu, kad šios temos rūpi religijoms, nes juk visi gamtos grožyje atpažįstame Dievo Kūrėjo pėdsakus ir visi esame pašaukti atsakingai elgtis su kūrinija.

Kalbėdamas susitikimo „Dialogas Amerikoje. Mūsų bendri namai“ dalyviams popiežius atkreipė dėmesį į šiuo metu visoje Bažnyčioje švenčiamų Gailestingumo metų kontekstą. „Gailestingumas tai visuotinė vertybė, liečianti ne tik krikščionis, bet visų religijų išpažinėjus ir netikinčiuosius. Gailestinga Dievo meilė nežino ribų. Ji nepaiso kultūros, rasės, kalbos ar religijos skirtumų, apkabina visus, ypač kenčiančius kūno ir sielos kančias. Dievo meilė apgaubia visą kūriniją“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.