2016-09-08 13:03:00

Popiežiaus homilija. Taika širdyje – taika pasaulyje


Ketvirtadienio rytą, po vasaros pertraukos, popiežius Pranciškus vėl sakė homiliją aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Paskutinį kartą Mišios su homilija buvo aukotos prieš tris mėnesius – birželio 9 d.

„Prašykime Dievą malonės kasdieniniais mažais darbais ugdyti taiką savyje ir aplink save, suprasdami, kad tai yra vienintelis kelias į viso pasaulio taiką“, - sakė popiežius Mišių homilijoje. „Šiuo keliu ėjo šventieji ir nusidėjėliai; ir mes turime eiti šiuo keliu; jis turi būti ir mūsų gyvenimo kelias; turime priimti mus teikiamą taikos malonę, ją įsileisti į save, įsileisti į savo pasaulį. Neįmanoma taikos sukurti per vieną dieną; taika yra malonė, kurią mes turime ugdyti kiekvieną dieną. Dėl to galime sakyti, kad taikos malonė žmogui suteikiama kaip amatininkui, kuris toliau ją turi dirbti savo rankomis. Mes esame žmonės ir mūsų užduotis ugdyti taiką kiekvieną dieną. Tai mūsų darbas. Esame pašaukti kurti taiką, gavę į savo rankas taikos dovaną“.

Apie taiką nuo pat pradžių kalba šios dienos liturgija. Žodis „ramybė“ nuskambėjo jau Mišių pradžios maldoje, - priminė Pranciškus. Evangelijoje girdėjome kaip angelas sapne prašo Juozapą nebijoti, nes jo sužadėtinė Mergelė Marija pagimdys Emanuelį – Dievą su mumis, kuris yra Taikos kunigaikštis. Liturgija kalba ir apie dvi svarbias taikos sąlygas – nuolankumą bei mažumą. Dievas išsirinko Betliejų, nors jis ir mažiausias tarp visų Judo miesto. Vykdydamas pasaulio sutaikinimo su savimi planą, Dievą išsirinko kuklią Nazareto mergaitę Mariją, kurios gimimo šventę šią dieną minime liturgijoje.

„Taika yra dovana, kurią gavę, kaip amatininkai turime kasdien dirbti savo rankomis, turime ugdyti kasdieniniais mažais darbais. Nieko neduos dideli taikos manifestai, nieko neduos tarptautiniai susitikimai, jei taika nebus ugdoma mažuose dalykuose. Tu gali kalbėti apie nuostabius darbus, tu gali surengti įspūdingą konferenciją... bet jei taika neugdoma tavo kasdieniais mažais darbais, jei nėra ramybės tavo širdyje, tavo šeimoje, tavo gyvenamajame rajone, tavo darbovietėje, tuomet nebus taikos ir pasaulyje“.

Reikia prašyti Dievą išminties, kad mokėtume tarnauti taikai mažais kasdieniniais darbais, tuo pat metu matydami ir pasaulinį visos žmonijos taikos akiratį. Šiandien gyvename karų laikais ir visi privalome melsti taikos. Tačiau, -  sakė popiežius, - turime pradėti nuo šio klausimo: „Kas šiandien dedasi tavo širdyje? Ar ji rami? Jei tavo širdis nerami, tai prieš pradėdamas kalbėti apie taiką, sugrąžink ramybę į savo širdį. Kaip gyvena tavo šeima? Ar viešpatauja joje ramybė? Jei tu nesugebi taikiai gyventi šeimoje, jei nesugebi taikiai kunigauti, gyventi vienuoliško gyvenimo, visos kalbos apie taiką pasaulyje yra tik tušti žodžiai... Šiandien aš klausiu: kas dedasi kiekvieno mūsų širdyse? Ar jos ramios? Ar viešpatauja taika mūsų šeimose? Nuo šito reikia pradėti. Tuomet kursime taiką ir visame pasaulyje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.