2016-09-07 15:05:00

Mišios Šiluvoje „už visus lietuvius užsienyje“


Vilniuje rugsėjo 12-14 dienomis įvyks Europoje dirbančių lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas. Pagrindinės suvažiavimo temos – kova su prekyba žmonėmis ir artėjantys Lietuvos Seimo rinkimai. Suvažiavimo dalyviai Vilniuje aukos Mišias Gailestingumo šventovėje rugsėjo 12 d. 18 val., katedroje - Šv. Stanislovo ir Vladislovo bazilikoje rugsėjo 13 d. 17.30 val. ir Šiluvoje rugsėjo 14 dienos vidudienį. Šiluvos šventovėje Mišios bus aukojamos „už visus lietuvius užsienyje“. Apie suvažiavimą ir jo dalyvius Vatikano radijui pasakoja LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas: 
All the contents on this site are copyrighted ©.