2016-09-06 15:11:00

Pranciškus: Eucharistija – Dievo gailestingumo sakramentas. Adoruokime Jį!


Popiežius Pranciškus paragino italus katalikus neapleisti Švenčiausiojo Sakramento adoravimo. Laišku kreipdamasis į tikinčiuosius per savo ypatingąjį pasiuntinį į Italijos nacionalinį eucharistinį kongresą Genujoje, Genujos arkivyskupą kardinolą Angelo Bagnasco, Šventasis Tėvas paragino visus kongreso dalyvius garbinti Švenčiausiąją Eucharistiją, „maldingumo sakramentą, meilės jungtį ir velykinį pokylį“ (Sacrosantum Concilium, 47) ir jąja maitintis, kad būtų tarpusavyje broliškai vieningi, bendradarbiautų Bažnyčios statyme ir pasaulio gerovės kūrime.“

„Visi kas gali tegul lanko kasdien, ypač gyvenimo sunkumams prispaudus, Švenčiausiąjį begalinės Kristaus meilės ir jo gailestingumo sakramentą, kuris yra saugomas mūsų bažnyčiose, tačiau dažai apleistas; visi jį telankė, kad su Juo galėtų sūniškai pakalbėti, klausytis Jo tyloje ir kad ramiai pasišvęstų Jam“, parašė Pranciškus ypatingajam pasiuntiniui kardinolui Bagnasco. Popiežius paprašė kardinolą perduoti dalyviams jo nuoširdžiausius troškimus ir raginimus, taip pat išreiškė viltį, kad Italijos nacionalinis eucharistinis kongresas atneš gausių dvasinių vaisių.

Italijos nacionalinis eucharistinis kongresas Genujoje, rugsėjo 15-18 dienomis, vyks praėjus 93 metam nuo šiame Italijos šiaurės vakarų uostamiestyje 1923 m. vykusio kongreso. Šiemet švenčiamo nacionalinio eucharistinio kongreso tema: „Eucharistija – misijos šaltinis: per tavo gailestingumą atėjai visus sutikti“. Kardinolas Angelo Bagnasco, Genujos arkivyskupijos ganytojas, yra Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.