2016-09-05 15:01:00

Pirmas šv. Kalkutos Teresės liturginis minėjimas


Nemaža dalis sekmadienį Šv. Petro aikštėje vykusių Kalkutos Motinos Teresės kanonizacijos iškilmių dalyvių, pirmadienio rytą toje pačioje aikštėje dalyvavo padėkos Mišiose, kurias aukojo Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas. Tai kartu buvo ir pirmas naujos šventosios liturginis minėjimas. Motina Teresė mirė – „gimė dangui“ – 1997 m. rugsėjo 5 d. Po beatifikacijos 2003 m. Kalkutos vyskupijoje ir Meilės misionierių bendruomenėse rugsėjo 5-ąją buvo švenčiamas palaimintosios Motinos Teresės liturginis minėjimas. Dabar, ją paskelbus šventąja, liturginis minėjimas kasmet rugsėjo 5-ąją bus švenčiamas visoje Bažnyčioje. Motinos Teresės kaip šventosios minėjimas pirmadienį švęstas pirmą kartą.

„Šiandien vėl sugrįžome į Šv. Petro aikštę – mūsų daug ir esame kupini džiaugsmo – padėkoti Viešpačiui už Kalkutos Motinos Teresės – už šventosios Kalkutos Teresės – kanonizacijos dovaną“, - kalbėjo kardinolas Mišių homilijoje. „Dėkojame Jam už visų šventųjų herojišką liudijimą, kurio dėka Bažnyčia visada yra vaisinga ir duoda mums, jos vaikams, įtikinamą savo meilės ženklą. Ypatingai Jam dėkojame už Kalkutos Motiną Teresę, kuri savo nepaliaujama malda, gailestingumo darbais kūnui ir sielai, buvo šviesus Dievo meilės atspindys ir nuostabus tarnavimo vargšams pavyzdys, ypač labiausiai kenčiantiems, skurstantiems, paliktiems likimo valiai. Jinai buvo atspindys ir pavyzdys, mus mokantis ir skatinantis gyvenime būti gerais Viešpaties mokiniais, atsiversti iš drungnumo ir vidutiniškumo, užsidegti Kristaus meilės ugnimi“.

„Kas gi yra Motinos Teresės paslaptis? Tai ne paslaptis, - sakė kardinolas, - nes ją girdime garsiai skelbiamą Evangelijoje: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25,40). Motina Teresė vargšuose atpažino veidą Kristaus, kuris „dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą“ (2 Kor 8,9) ir atsiliepė besaike meile vargšams. „Gailestingumas buvo „druska“, suteikianti skonį kiekvienam Motinos Teresės darbui, ir buvo „šviesa“, praskaidrinanti sutemas tiems, kurie neturėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios“, sekmadienį sakė Šventasis Tėvas kanonizacijos Mišių homilijoje“.

„Motina Teresė taip pat labai gerai žinojo, jog viena labiausiai slegiančių skurdo formų yra manymas, kad esame nemylimi, netrokštami, niekinami. Tokio skurdo netrūksta taip pat turtingose šalyse ir pasiturinčiose šeimose, taip pat ir tarp žmonių, kurie nors ir turėdami materialinių priemonių ir galimybių, jaučia vidinę tuštumą, yra praradę gyvenimo prasmę ir pametę tikslą“.

Padėkos už kanonizaciją Mišių homilijoje kardinolas Pietro Parolinas paminėjo ir Motinos Teresės rūpinimąsi negimusia gyvybe, iškeldamas jos atvirą kalbėjimą ir principingą veiklą. Paminėta taip pat Motinai Teresei suteikta Nobelio Taikos premija ir daugybė kitų pripažinimo ženklų, patvirtinančių kokia svarbi buvo jos pradėta ir dabar seserų ir brolių Meilės misionierių tęsiame veikla.

„Dabar danguje, kartu su Dievo Motina ir visais šventaisiais, Motina Teresė priima didžiausią apdovanojimą, jai parengtą nuo pat pasaulio sukūrimo; apdovanojimą, skirtą teisiesiems, nuolankiesiems, tyraširdžiams, tiems, kurie priimdami vargšą, priėmė Kristų. Šioje žemėje ji buvo ryškus ženklas, rodantis dangų.  Dabar, po oficialaus pripažinimo, jos šventumas dar skaisčiau šviečia. Ši šviesa, kuri yra niekada nesibaigianti Evangelijos šviesa, tešviečia mums, keliaujantiems sunkiais mūsų pasaulio keliais. Šventoji Kalkutos Terese, melski už mus!“.

* * *

Pirmadienio popietę Laterano Šventojo Jono bazilikoje buvo išstatyta pagerbimui šventosios relikvija. Rugsėjo 7 ir 8 dienomis tikintieji galės pagerbti relikviją Romos Celijaus kalvos Šv. Grigaliaus bažnyčioje. Bus galima taip pat aplankyti prie bažnyčios esančio vienuolyno kambarį, kuriame Motina Teresė apsigyvendavo lankydamasi Romoje.

* * *

Kanonizacijos proga gausūs maldininkai sekmadienį ir pirmadienį lankė Motinos Teresės kapą Kalkutoje. Seserys Meilės misionierės, o taip pat piligrimai iš Kalkutos ir kitų Indijos miestų meldėsi prie Motinos Teresės kapo, padėjo gėlių. Pagrindiniuose Meilės misionierių namuose Kalkutoje, kur prasidėjo Motinos Teresės ir jos bendradarbių veikla, seserys pamaldžioje tyloje sekė Romoje vykusių kanonizacijos iškilmių tiesioginę  transliaciją. Pirmadienį Kalkutoje, kaip ir Romoje, buvo švenčiamas šv. Motinos Teresės liturginis minėjimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.