2016-09-04 13:34:00

Anjel Pána s pápežom Františkom po svätorečení Matky Terezy z Kalkaty


Vatikán 4. septembra – „Nech vaša svätá zakladateľka vždy bdie nad vašou cestou a nech vám pomôže byť vernými Bohu, Cirkvi a chudobným.“ Týmito slovami sa pred modlitbou Anjel Pána, na záver kanonizácie Matky Terezy y Kalkaty, obrátil pápež František na misionárky a misionárov lásky z celého sveta.

Svätý Otec zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom diel milosrdenstva, ktorí v týchto dňoch slávili vo Večnom meste im venované Jubileum a prihovoril sa za väčšiu bezpečnosť pre rehoľné sestry, ktoré často „v ťažkých a rizikových podmienkach“ nasadzujú svoj život pre chudobných a biednych.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, zatiaľ čo sa táto slávnosť chýli ku koncu, rád by som pozdravil a poďakoval všetkým vám, ktorí ste sa na nej zúčastnili. Predovšetkým misionárkam a misionárom lásky, ktorí sú duchovnou rodinou Matky Terezy. Nech vaša svätá zakladateľka vždy bdie nad vašou cestou a nech vám pomôže byť vernými Bohu, Cirkvi a chudobným.

S vďačnou poníženosťou ďakujem prítomným autoritám, najmä tým z krajín najviac spojenými s osobnosťou novej svätice, ako aj oficiálnym delegáciám a početným pútnikom, ktorí prišli z toľkých krajín pri tejto radostnej príležitosti. Nech Boh požehná vaše národy.

S láskou pozdravujem všetkých vás, drahí dobrovoľníci a pracovníci diel milosrdenstva. Zverujem vás do ochrany Matky Terezy: nech vás ona naučí kontemplovať a adorovať každý deň Ukrižovaného Krista, aby ste ho spoznali a slúžili mu v bratoch, ktorí sú v núdzi. Prosme o túto milosť aj pre všetkých tých, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom médií v každom kúte sveta.

V tomto okamihu by som chcel pripomenúť všetkých tých, čo stravujú svoj život v službe bratom v ťažkých a rizikových podmienkach. Myslím predovšetkým na rehoľnice, ktoré dávajú svoj život bez toho, aby sa šetrili. Modlime sa najmä za španielsku misionárku, sestru Isabel, ktorá bola zavraždená pred dvoma dňami v hlavnom meste Haiti, tak veľmi skúšanej krajiny, pre ktorú si želám, aby prestali také činy násilia a aby tam bola väčšia bezpečnosť pre všetkých. Spomeňme si tiež na sestry, ktoré nedávno zažili násilie v ďalších krajinách. 

Urobme tak v modlitbe obracajúc sa k Panne Márii, Matke a Kráľovnej všetkých svätých.“ -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.