2016-09-01 13:22:00

Popiežiaus Pranciškus: Darydami žalą gamtai, darome žalą ir žmonėms


Ketvirtadienio rytą Vatikano Spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia Maldos dienos už rūpinimąsi kūrinija proga. Spaudos konferencijoje kalbėjęs Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas ir ką tik įsteigtos Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos vadovas kard. Peteris Turksonas pirmiausia priminė pačios maldos už kūriniją dienos įsteigimo aplinkybes. Katalikų Bažnyčia maldos už kūriniją dieną pradėjo minėti pernai, prisijungdama prie panašių kitų Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių iniciatyvų. Popiežius Pranciškus Maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną įteigė pernai rugpjūčio 10-ąją ir pirmą kartą ji buvo paminėta pernai rugsėjo 1-ąją.

Ekumeninis rūpinimosi kūrinija matmuo paminėtas ir popiežiaus Pranciškaus žinioje šiemetinės Maldos dienos proga. Popiežius primena, kad jau daug metų patriarchas Baltramiejus, o taip pat jo pirmtakas Dimitrijus, ne kartą yra pasisakę prieš kūrinijos niokojimo nuodėmę, atkreipdami dėmesį į moralinę ir dvasinę krizę, kuri yra pagrindinė ekologinių problemų priežastis.

Žinioje šiemetinės Maldos dienos už rūpinimąsi kūrinija proga popiežius Pranciškus primena ką jau buvo rašęs pernai paskelbtoje savo enciklikoje „Laudato si‘“: nė vienas pasaulio gyventojas negali būti abejingas žmonių vargui ir gamtos niokojimui; negalime nuleisti rankų, matydami kaip dėl žmogaus egoizmo naikinama bioįvairovė; negalime nematyti klimato kaitos sukeltų pasekmių, tarp kurių yra ir žmonių migracija. „Darydami žalą gamtai, darome žalą ir žmonėms“, rašo popiežius. „Dievas mums davė žemę, kad mes ją dirbtume ir ja rūpintumės. Per daug ją „dirbti“, tai yra trumparegiškai ir egoistiškai išnaudoti, o taip pat ja nesirūpinti – tai nuodėmė“.

Popiežius kviečia šiais Gailestingumo metais prašyti Dievo atleidimo ir už nuodėmes prieš kūriniją. Pirmas žingsnis turi būti sąžinės patikrinimas. Turime suvokti, kad mes nesame atskiri nuo kitų kūrinių, bet kartu su visa kūrinija sudarome nuostabią visuotinę bendrystę. „Tikintysis kontempliuoja pasaulį ne iš išorės, bet iš vidaus, atpažindamas tuos saitus, kuriais Tėvas mus susiejo su visomis būtybėmis“, - rašo popiežius, cituodamas pernai paskelbtą savo encikliką. Gerajam ir gailestingajam Tėvui, laukiančiam, kad pas jį sugrįžtų visi jo vaikai, galime išpažinti savo nuodėmes prieš Kūrėją ir kūriniją, prieš mūsų seseris ir brolius. Dievo gailestingumas ir Susitaikinimo sakramento malonė mums padės pasikeisti. Asmeninį ekologinį atsivertimą turi lydėti ir kultūros bei visuomenės gyvenimo kaita. Ekonomika ir politika, visuomenės gyvenimas ir kultūra negali vadovautis tik trumpalaikių tikslų ir naudos siekimu. Viskas turi būti perorientuota į bendrą gėrį, neišskiriant ir rūpinimosi kūrinija.

Prieš pabaigą, popiežius Pranciškus pamini tradicinius gailestingumo darbus sielai ir kūnui ir siūlo juos papildyti. „Drįstu pasiūlyti, prie dviejų tradicinių sąrašų po septynis gailestingumo darbus, pridėti prie kiekvieno rūpinimąsi bendrais namais“, - rašo popiežius. Kaip dvasinį gailestingumo darbą popiežius siūlo „su dėkingumu kontempliuoti pasaulį“, „atpažinti visuose dalykuose pamokymus, kuriuos Dievas mums nori perduoti“. Gailestingumo darbas kūnui, pasak popiežius, tebūnie „paprasti kasdieniniai gestai, prieštaraujantys smurto, išnaudojimo ir egoizmo logikai“, „visi darbai, kuriais siekiama kurti geresnį pasaulį“.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Maldos dienos už rūpinimąsi kūrinija proga užbaigiama keliomis ištraukomis maldos, kuria jis užbaigė pernai paskelbtą savo encikliką „Laudato si‘“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.