2016-09-01 16:48:00

Pápež František: Buďme milosrdní k nášmu spoločnému domu


Vatikán 1. septembra„Buďme milosrdní k nášmu spoločnému domu”, vyzýva pápež František v posolstve k 2. svetovému dňu modlitby za starostlivosť o stvorenstvo. Text posolstva, ktorý sa skladá zo šiestich častí, dnes napoludnie predstavil vo vatikánskom Tlačovom stredisku kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj.

Pápež na úvod vyzdvihuje ekumenický rozmer Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo a vyjadruje radosť nad tým, že na celom svete existujú iniciatívy, ktoré „podporujú environmentálnu spravodlivosť, starostlivosť o chudobných a zodpovedný záväzok voči spoločnosti, umožňujú stretávanie sa ľudí, hlavne mladých z rozličných náboženských kontextov“

prvej časti posolstva Svätý Otec vyzýva všetkých obyvateľov planéty, aby neostali „ľahostajní voči strate biodiverzity a ničeniu ekosystémov, často vyprovokovaným našim nezodpovedným a egoistickým správaním“. Zároveň upozornil na problém otepľovania, sčasti kvôli ľudskej činnosti, „čo spôsobuje suchá, záplavy, požiare a extrémne meteorologické udalosti“. Tieto klimatické zmeny sa podľa slov Rímskeho biskupa podpísali aj pod „mučivú krízu nútených migrantov“.

Druhú časť posolstva otvoril Svätý Otec odvolaním sa na Knihu Genezis, kde Boh daroval človeku zem, aby ju zveľaďoval a staral sa o ňu. Inšpirovaný príhovorom ekumenického patriarchu Bartolomeja spred takmer 20 rokov, Svätý Otec poukázal na to, že zlé zaobchádzanie so zemou je hriechom človeka a dodal:

„Zoči-voči tomu, čo sa deje nášmu domu, môže Jubileum milosrdenstva vyzvať svedomitých kresťanov «k hlbokej vnútornej konverzii», s osobitnou oporou vo sviatosti zmierenia. Naučme sa v tomto Jubilejnom roku hľadať Božie milosrdenstvo za hriechy proti stvorenstvu, ktoré sme doposiaľ nevedeli uznať a vyznať; a vynasnažme sa učiniť konkrétne kroky na ceste k ekologickej konverzii, ktorá vyžaduje jasné spytovanie svedomia o našej zodpovednosti voči nám samým, blížnemu, stvorenstvu a Stvoriteľovi“.

Práve spytovaniu svedomia a pokániu sa venuje tretia časť posolstva, v ktorej Svätý Otec píše: „Ako jednotlivci, ktorí už nabehli na životné štýly prameniace či už v pomýlenej kultúre blahobytu, alebo v «nezriadenej túžbe konzumovať viac než je reálne potrebné» a ako účastní na systéme, «ktorý nanútil logiku zisku za každú cenu bez uvažovania nad sociálnym vylúčením či nad ničením prírody», oľutujme zlo, ktoré spôsobujeme nášmu spoločnému domu“.

Štvrtá časť posolstva s názvom „zmeniť kurz“ pozýva čitateľov „k pevnému predsavzatiu zmeny života“. Táto premena sa podľa slov pápeža „musí premietnuť do konkrétnych postojov a spôsobov správania s väčšou úctou ku stvorenstvu, ako napríklad obozretné používanie plastov a papiera, neplytvanie vodou, jedlom a elektrickou energiou, triedenie odpadu, starostlivé zaobchádzanie s inými živými bytosťami, využívanie verejnej dopravy a spájanie sa pri využívaní osobných dopravných prostriedkov“.

Svätý Otec František zároveň vystríha pred „krátkodobou mentalitou a vyhľadávaním okamžitej finančnej a volebnej návratnosti“. Ekonomika, politika, spoločnosť a kultúra „musia byť preorientované na spoločné dobro, ktoré zahŕňa udržateľnosť a starostlivosť o stvorenstvo“.

piatej časti posolstva pápež navrhuje doplniť dva tradičné zoznamy siedmich duchovných a siedmich telesných skutkov milosrdenstva o nový skutok milosrdenstva. Je ním „starostlivosť o spoločný dom“. Svätý Otec to vysvetľuje týmito slovami:

„Ako skutok duchovného milosrdenstva starostlivosť o spoločný dom  vyžaduje «vďačné nazeranie na svet», ktoré «nám umožňuje v každej veci odhaliť nejaké ponaučenie, ktoré nám Boh chce odovzdať». Ako skutok telesného milosrdenstva starostlivosť o spoločný dom vyžaduje «jednoduché každodenné gestá, ktorými lámeme logiku násilia, vykorisťovania, egoizmu [...] a prejavuje sa všetkými skutkami, ktoré sa snažia budovať lepší svet».

Na záver posolstva k dnešnému Svetovému dňu modlitby za starostlivosť o stvorenstvo pozýva pápež do modlitby, ktorú formuloval týmito slovami:

«Otec chudobných, pomôž nám vyslobodiť tých, ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí a ktorí sú tak cenní v tvojich očiach. [...] Bože lásky, ukáž nám naše miesto na tomto svete ako nástrojom tvojej lásky voči všetkým bytostiam tejto zeme». Bože milosrdenstva, daj nám prijať tvoje odpustenie a šíriť tvoje milosrdenstvo do celého nášho spoločného domu“. -ej-   
All the contents on this site are copyrighted ©.