2016-08-31 12:43:00

Įkurta nauja Romos kurijos institucija


Trečiadienį paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Humanam progressionem“, kuriuo, tęsiant jau prieš kelerius metus pradėtą Romos Kurijos institucijų reformą, panaikinamos keturios Popiežiškosios tarybos – Teisingumo ir taikos, „Cor unum“, Migrantų ir keliaujančiųjų bei Sveikatos apsaugos sielovados – o jų kompetencijos perduodamos naujai institucijai, pavadintai Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Naujos dikasterijos vadovu skiriamas šiuo metu Popiežiškajai teisingumo ir taikos tarybai vadovaujantis kardinolas iš Ganos Peteris Kodowo Appiah Turksonas.

Popiežiaus dokumentas buvo pasirašytas rugpjūčio 17 d. Nauja tvarka pradės galioti nuo ateinančių metų sausio 1 d.

Visoje savo veikloje Bažnyčia yra pašaukta, vadovaudamasi Evangelija, ugdyti integralią žmogaus pažangą, - rašoma popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Humanam progressionem“. Tokia pažanga ugdoma rūpinantis teisingumu, taika, saugant gamtą. Dėl to, įkuriama integraliai žmogaus pažangai tarnausianti Romos kurijos institucija, kuri rūpinsis minėtomis Bažnyčios veiklos sritimis. Jos žinioje taip pat bus migrantai, ligoniai, skurdą kenčiantys, atstumti ir marginalizuojami žmonės, nuo karinių konfliktų ir stichinių nelaimių nukentėję žmonės, kaliniai, bedarbiai, vergystės ir kankinimų aukos.

Popiežius Pranciškus taip pat patvirtino laikiną naujos dikasterijos statutą, kuriame nurodyti jos tikslai ir veikimo sritys, apibrėžtis santykiai su kitomis Kurijos institucijomis ir su vietinėmis Bažnyčiomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.