2016-08-31 15:55:00

Християнските църкви за Световния молитвен ден за Творението


Заедно, християни от всички църкви в Европа, в молитва за Творението. Това е апелът на Съвета на европейските епископски конференции (СЕЕК), Конференцията на европейските църкви (КЕЦ) и Християнската европейска мрежа за околната среда (ХЕМОС), отправен в съвместна декларация под надслов: „Време за Творението – да се молим заедно, да ценим и да се грижим за дара на сътвореното“. Декларацията е подписана от отец Хейки Хутунен, генерален секретар на КЕЦ, монс. Дуарте да Куня, генерален секретар на СЕЕК и от преподобен Петер Павлович, секретар на ХЕМОС.

Молитва за дара Творение

Представителите на трите организации посочват, че „сме изправени пред спешни предизвикателства, като деградация на околната среда и климатични промени. Окуражени от думите на Папа Франциск, казани в енцикликата „Laudato sì“ за признаване на нашата споделена отговорност, ние призоваваме сърдечно всички европейски християни, църквите на КЕЦ и епископските конференции, както и енориите, църковните общности и всички хора на добра воля, да се присъединят към молитвата за Творението, за съвместно честване в рамките на съответните литургични традиции, като подкрепим общата християнска вяра в Бога Създател“.

Зачитане на сътворението означава и уважение към човешките същества

В декларацията се посочва, че „според Евангелието, отговорността към околната среда не може да бъде отделена от отговорността към човешките същества: към ближния, към бедните или забравените. И всичко това в истински дух на солидарност и любов. Да се уважава сътвореното не означава само да се защитава и опазва земята, водата и другите съставни части на природата. Означава и изразяване на уважение към човешките същества, които споделят тези дарове и носят отговорност за тях.

Послание на Световния съвет на църквите

От своя страна преподобен Олаф Фиксе Твейт, генерален секретар на Световния съвет на църквите (ССЦ), във видео-послание за Световния ден на молитва за опазване на Творението, потвърждава, че „като християни ние имаме надежда. Вярваме, че Бог не изоставя сътвореното и че ние самите можем да бъдем светлина на тази надежда, като посаждаме семена на едно различно бъдеще“. Преподобен Твейт добавя: „отправяме апел към нашите правителства да ратифицират Парижкото споразумение за климата; искаме алтернативни показатели за растеж, които да измерват по-добре здравето на общностите и на екосистемите. Можем да спрем да инвестираме в изкопаеми горива и да насочим инвестициите към алтернативни източници на устойчиво развитие“.

man / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.