2016-08-31 09:56:00

Скандинавските епископи: милосърдие за нашия общ дом


Холандските епископи подновяват апела на папа Франциск за молитва на 1 септември, Световен молитвен ден за опазване на творението,  в комюнике, публикувано в седемте диоцеза на Скандинавските страни. В документа се припомня, че „за първи път, миналата година, Световния молитвен ден за творението е отбелязан от Римската църква, практика, която съществува в православните църкви от дълго време.

Епископите подчертават колко важен е християнския аспект на грижата за околната среда, разбирана като „творение”, като цитират думите на папа Франциск от енцикликата му Laudato si: „усилията на християните в защита на околната среда се коренят в съзнанието, че живота в нашия свят е дар Божи” и че „Бог е в основата на нашия живот и е поверил на човешките същества да се грижат за творението”.

„Да се ангажираме за нашия общ дом означава да проявяваме солидарност към всички хора, особено страдащите и бедните, но също и да изграждаме мира и сигурността в нашия свят”.

В призива към молитва, холандските епископи се позовават на различни слова на папите Бенедикт XVI и папа  Йоан Павел II, като подчертават особения аспект на Световния молитвен ден за творението в Годината на милосърдието: „грижата за творението е акт на милосърдие за нашия общ дом”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.