2016-08-30 19:19:00

Szako káld pátriárka határozott fellépést vár a mérsékelt muzulmánoktól az erőszak ellen


Szükség van a béke és az együttélés kultúrájára

Louis Rafaël I. Sako, káld pátriárka a hétvégén honlapján levelet tett közzé, melyet az Osservatore Romano vatikáni napilap is megjelentetett. „Elérkezett az idő arra, hogy a jóakaratú muzulmánok és nem muzulmánok az egész világon komolyan és ne csak felszínesen szembesüljenek azzal a nehéz helyzettel, mely azzal teremtődött meg, hogy a Daesh akcióba lépett”.  

Világos és egyértelmű állásfoglalás szükséges

A káld pátriárka szerint „meg kell fékezni az Isis rákos betegséget, mely a gyűlölet ajtaja, elszigeteltség és erőszak, továbbá a fejlődés, a modernség és az együttélés elutasítása. Éppen ezért van szükség arra, hogy a mérsékelt muzulmánok határozott és egységes álláspontot öltsenek a kérdésben. A muzulmánoknak meg kellene mutatni a világnak az iszlám igazi arcát és ki kellene nyilvánítaniuk, hogy az ő hitvallásuk szemben áll az erőszak minden formájával. Mondják ki, hogy az iszlám különbözik attól, amit az Isis önmagának tulajdonít! Tudjuk, hogy az összes vallás üzenete békét, toleranciát és megbocsátást hirdet. Éppen ezért kell jobban elköteleznie magát, hogy közvetítő eszköze legyen az iszlám központi üzenetének, az Isten és a többi vallás tisztelete tekintetében” – olvassuk I. Sako káld pátriárka üzenetében.

A terrorizmus ellen a béke kultúrájának az elterjesztésével   

A levélben az iraki főpap leszögezi, hogy „a keresztények arra várnak, hogy együttműködhessenek és együtt dolgozhassanak egymás mellett a kormányokkal és a vallási vezetőkkel, hogy felszámolják a terrorizmust és a szélsőséges magatartást a szabadság, az értelem, az együttélés, a szeretet, az emberi jogok és különbözőségek tiszteletben tartásának a kultúrája elterjesztésével. Mindezt az iskolák reformjával lehet elérni, melyek jelenleg a szélsőségesség tanításának az alapvető fészkei. Szükség van kerekasztal beszélgetésekre a békéről és az együttműködésről, egy polgári, nyugodt és bátor párbeszéd elfogadásával, hogy megoldják a jelenlegi válságot, mely az országait és annak a lakóit sújtja. Jogállam megteremtésére van szükség”.

A kereszténység Keleten született és nőtt fel          

A pátriárka végül leszögezi, hogy „minden személynek joga van a stabil és biztos életre, hogy mindenkit ugyanaz a jog és kötelesség illessen meg, hiszen a kereszténység Keleten született és ott is nőtt fel. A keresztények éppen ezért a közel-keleti társadalom szövetének lényeges részét alkotják. Építették és gyarapították a kultúrát és az arab közművelődést. Nagy kár, hogy állandó jogtalan támadásoknak vannak kitéve és életük újból és újból veszélybe kerül”.

(vl)      
All the contents on this site are copyrighted ©.