2016-08-30 15:46:00

Rūpinimosi Kūrinija diena: bendra krikščioniškų Bažnyčių malda


Bendras Europos krikščioniškų Bažnyčių rūpestis - gerbti, vertinti ir kontempliuoti Kūriniją.  Artėjant Maldų už Kūriniją dienai, kuri minima rugsėjo 1 d., Europos Vyskupų konferencijų taryba (CCEE), Europos Bažnyčių konferencija (KEK) ir Europos krikščionių aplinkosaugos tinklas (ECEN) kviečia kartu melstis už Kūriniją ir stiprinti ekumenines pastangas ja rūpinantis. Šios organizacijos išplatino pareiškimą pavadintą „Laikas, skirtas Kūrinijai – melskimės kartu brangindami ir rūpindamiesi Kūrinijos dovana“. Dokumentą pasirašė organizacijų generaliniai sekretoriai: kun. Heikki Huttunene (Kek), mons.  Duarte da Cunha (CCEE), kun. Peter Pavlovic (ECEN).

Turime skubiai atsiliepti į tokius iššūkius kaip blogėjanti aplinkos būklė ir klimato kaita, ir, padrąsinti popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si‘“ žodžių, turime pripažinti mūsų bendrą atsakomybę. Karštai raginame visus Europos krikščionis, Bažnyčias nares, parapijas, bažnytines bendruomenes ir visus geros valios žmones prisijungti kartu minėti iniciatyvą „Laikas, skirtas Kūrinijai“ pasitelkiant savo liturgines tradicijas, palaikydami bendrą krikščionišką tikėjimą į Dievą Kūrėją. Raginame kiekvieną jūsų savo aplinkoje melstis už kūrinijos dovaną, - rašoma dokumente.  

Pagal Evangeliją atsakomybė už aplinką niekada negali būti atskirta nuo atsakomybės už kitus žmones solidarumo ir meilės dvasioje: už mūsų artimus, vargšus ar pamirštuosius. Gerbti Kūriniją tai ne tik saugoti žemę, vandenį ir kitus gamtos pasaulio komponentus. Tai ir gerbti kitus žmones, kurie dalijasi šiomis dovanomis ir yra už jas atsakingi.

Iniciatyva „Laikas, skirtas kūrinijai“, kuris tęsis rugsėjo 1 – spalio 4 dienomis (iki šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės), yra ypatingas laikotarpis liturginiuose Europos Bažnyčių kalendoriuose. Šiuo laikotarpiu prisimename Kūriniją ir mūsų santykį su ja. Šį laikotarpį į maldų ir krikščionių kulto formas įtraukti pasiūlė III-oji ekumeninė Europos asamblėja 2007 m.
1989  m. ekumeninis patriarchas Dimitrios nurodė rugsėjo 1 d. minėti Maldų už kūriniją dieną. Tą dieną pagal bizantiškąją tradiciją prasideda bažnytiniai metai.

2015 m. popiežius Pranciškaus iniciatyva Pasaulinė maldų už rūpinimąsi Kūrinija diena imta minėti Katalikų Bažnyčioje.

Minėjimo išvakarėse Ekumeninės Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius pastorius Olav Fykse Tveit paskelbė video žinią, kurioje ragina visus krikščionis ne tik kartu melstis, tačiau ir imtis konkrečių veiksmų Kūrinijos labui, o ypač raginant vyriausybes, kad būtų ratifikuotas Paryžiaus susitarimas dėl klimato, prašant alternatyvių augimo rodiklių, kurie geriau įvertintų bendruomenių sveikatą ir ekosistemų būklę, taip pat raginant skirti daugiau investicijų alternatyviam iškastiniam kurui. „Kaip krikščionys, turime viltį. Tikime, kad Dievas neapleidžia Kūrinijos ir kad mes patys galime tapti tos viltis žibintais skleisdami kitokios vilties sėklas“, sako jis žinioje.

Iniciatyvos „Laikas, skirtas kūrinijai“ minėjimui įkurtas ir interneto puslapis www.SeasonofCreation.org, kur krikščionys kviečiami dalyvauti, organizuoti bendras maldas ir renginius, bei prisijungti prie įvairių Bažnyčių rengiamų kampanijų siekiant didinti visuomenės jautrumą kūrinijai. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.