2016-08-30 17:54:00

Букурещ: международна среща на православната младеж


2500 младежи между 16 и 35 години от различни страни по света участват в Третата международна среща на православната младеж, която се провежда от 1 до 4 септември в Букурещ. Събитието е организирано от архидиоцеза на Букурещ , със сътрудничеството на Румънската патриаршия и с благослова на Светия Синод на Румънската православна църква и представлява кулминацията на инициативите на Патриаршията в рамките на Годината на религиозното възпитание на православната младеж.

Отговорност пред Бог и историята

Целта на срещата е да формира младежите във възпитателната, духовната, културната и художествената области, за да могат от своя страна да формират други хора и общности, със съзнанието, че имат ключова роля в съхранението на православната вяра, традиции и култура, обясняват организаторите. Ценностите, които новите поколения могат да възприемат като поведение, могат да укрепят обществата в които живеят. Затова са нужни общи усилия за нарастване на тяхната отговорност пред Бог и историята.

Радостно честване на срещата с Христос

Младежите имат нужда да бъдат обвързани в стимулиращи духовни и културни прояви, диалог, формативна и информационна дейности, за да се укрепи вярата им. В този смисъл, срещата в Букурещ ще предложи на участниците да се запознаят с духовния опит на православните общности в града и с техните традиции и култура, за да честват с радост срещата с Христос и оценят важната роля на младежите в доброволческата дейност и в насърчаването на християнските ценности на семейството и защитата на човешкия живот.

Програма на срещата

Четиридневната програма предвижда семинари на теми за мястото и важната  роля на младежите в Църквата, духовна конференция, концерти и художествени прояви. На 4 септември православния патриарх Даниел ще отслужи Божествена литургия пред изграждащата се катедрала Спасение на нацията, а в края на богослужението ще отправи послание към младежите. Следващата среща ще се проведе идната година в архидиоцеза на гр.Яш.

dg/ rv

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.