2016-08-26 15:59:00

Папа Франциск: ненасилието, израз на мирна политика


„Ненасилието: израз на мирна политика“. Това е заглавието на посланието на Папа Франциск за предстоящия 50-ти Световен ден на мира, който се отбелязва на 1 януари 2017, информира в комюнике Ватиканският пресцентър.

В комюникето на пресцентъра се посочва, че „насилието и мирът са в основата на два различни начина за изграждане на обществото. Умножаването на огнищата на насилие създава сериозни отрицателни социални последици: Светият Отец описва това положение с израза „трета световна война на части“. Докато обратно, мирът има положителни социални последствия и позволява да се осъществи истински напредък; затова трябва да се водят мирни преговори и договарят мирни пътища дори и там, където тези пътища изглеждат трудни и дори непроходими. По този начин ненасилието може да придобие по-широк и по-нов смисъл: да не бъде само аспирация, само морално отричане на насилието, на бариерите, на деструктивните пориви, а реален политически метод, отворен към надеждата“.

В комюникето се казва още, че „става дума за политически метод, който се базира на първенството на правото. Ако правото и равното достойнство на всяко човешко същество се защитават, без да се правят разлики и  дискриминации, впоследствие ненасилието, разбирано като политически метод, може да изгради реален път за преодоляване на въоръжените конфликти.  В тази перспектива е важно да се признава все повече не правото на силата, а силата на правото“.

„С това послание Папа Франциск иска да посочи по-нататъшна стъпка напред, път на надежда, подходящ за настоящите исторически обстоятелства: да се постигне разрешаването на споровете чрез преговори, като се избягва стигането до въоръжен конфликт. Тази перспектива съдържа и уважение към културата и идентичността на народите, тоест преодоляване на схващането, че дадена страна морално превъзхожда друга. В същото време това не означава, че дадена нация може да бъде безразлична към трагедията на друга. Обратното, означава да се признае първенството на дипломацията над грохота на оръжията. Световната търговия с оръжие е така разпространена, че обикновено се подценява. Именно незаконната търговия с оръжие поддържа не малкото конфликти по света. Ненасилието като политически метод може и трябва да направи много, за да се обуздае този бич“.

Накрая в комюникето се изтъква, че „Световният ден на мира бе пожелан от Папа Павел VІ и се отбелязва всяка година на 1 януари. Посланието на Негово Светейшество се изпраща до администрациите в цял свят и бележи и дипломатическата линия на Светия Престол за годината, която предстои“.

man / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.