2016-08-26 16:19:00

Папата: мирските институти, "съчетание" между светския и богопосветения живот


„Единство между богопосветения и светския живот, между действието и съзерцанието“: това е призива на папа Франциск към членовете на Мирските институти по повод Генералната асамблея на Световната конференция на мирските институти, която се провежда в Салезианския център в Рим. На повече от 140 участници от 25 страни от петте континента папа Бергольо припомня думите на своя предшественик Павел VI: „Вие сте представители на мистично сливане на двете силни течения в християнския живот: светското и посвещаването на евангелските принципи“.

„Да бъдете членове на Мирски институти в съвременния свят означава обновено съчетание между тези два аспекта – посочва папата в посланието. Това е средищна точка, която спомага  светския и богопосветения живот да вървят заедно, без да се разделят“. Нито един от двата аспекта не трябва да надделяват, препоръчва папата: „Не може да бъдеш първо мирянин, а след това богопосветен, нито обратното, а трябва да бъдете едновременно богопосветени миряни“. Именно от тази „среща на двете течения“ произлиза едно важно следствие: „непрекъснато и задълбочено духовно размишление, което ще помогне за тяхното равновесие и най.-вече да се открие Бог във всички неща“.

За да се постигне това, посочва папата, е нужна подходяща формиране, което да обясни важността на общението с братята, въпреки, че членовете на мирските институти не са задължени да водят живот в религиозна общност. Такова формиране ще помогне за приемането на „комплексността и фрагменитарността на светския живот“ от една страна, а от друга за „креативността при взимането на  нови решения и отговори в новите ситуации“. Необходима е духовност, която може да обедини критериите идващи „свише“ и от Божията благодат, и критериите „от долу“, от човешката история  и опит.

Накрая папа Франциск призовава членовете на мирските институти към „интензивна молитва“, да бъдат „запалени огнища“ сред хората търсещи светлина и „светители на братството и приятелството“. „Най-голямото предизвикателство  за мирските институти да бъдат школа за святост, които чрез евангелските съвети за целомъдрие, бедност и послушание, да свидетелстват, че човека може да бъдеш  свободен и смирен, в служение на другите“.

dg/ rv

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.