2016-08-24 15:26:00

Gedulas Italijoje. Vyskupų ir merų liudijimai


Italija gedi po stipraus 6,0 balų stiprumo žemės drebėjimo. Pirmas ir stipriausias smūgis naktį iš antradienio į trečiadienį, 3.36 val. vietos laiku, nusinešė kelių dešimčių žmonių gyvybes, paliko dešimtis apgriautų mažų ir didesnių miestelių ir daug žmonių po sugriuvusiais namais. Tuoj pat mobilizuotos gelbėjimo tarnybos, tačiau padėtis nepaprastai sunki dėl labai didelės nukentėjusios teritorijos trijuose centrinės Italijos regionuose: Lacijuje, Umbrijoje ir Markėse. Nukentėjo mažiausiai aštuoniasdešimt vietovių, tiesa, dauguma jų visai nedidelės ir jose paprastai gyvena mažai žmonių, tačiau vasaros laikotarpiu yra prisipildžiusios turistaujančių italų, įskaitant šeimas su vaikais ir seneliais, dažnai kilusių iš tų pačių vietovių. Ypač dideli nuostoliai Akumolio, Amatričės, Arkvatos ir Peskaros del Tronto miesteliuose.

„Mano miestelio nebėra“ - Amatričės mero Sergio Pirozzi išsakytą širdgėlą Italijoje išgirdo daugelis, taip pat popiežius Pranciškus, trečiadienio rytą bendrojoje audiencijoje pakvietęs melstis už Rieti ir Askoli Pičeno vyskupijų teritorijose žuvusius ir nukentėjusius žmones ir užtikrindamas visos Bažnyčios artumą.

Bažnyčios artumą jau pirmosiomis po tragiškos stichijos valandomis liudijo popiežiaus paminėtų vyskupijų tikintieji ir jų ganytojai. Štai vyskupas Giovanni D’Ercole, Askoli Pičėno vyskupijos ordinaras dar neišaušus trečiadienio rytui atvyko į Peskarą del Tronto gavęs žinią apie vietovėje per stichiją žuvusius žmones.

Vyskupas, su kuriuo telefonu kalbėjosi Vatikano radijo bendradarbė Debora Donnini, pasakojo, kad atvykęs pamatė gūdų sugriauto miestelio vaizdą, girdėjo nukentėjusių žmonių pagalbos šūksnius. „Yra žuvusių, nežinome kiek sužeistų, padėtis beviltiška ir tai nevienintelis nuo žemės drebėjimo nukentėjęs miestelis“, kalbėjo vyskupas. „Kai kurias gyvenvietes atskyrė užgriuvę keliai, mes į ten negalėjome nuvažiuoti. Vienur šaukiami žmonės neatsiliepia, kitur kviečia palaiminti numirusius, pasakojo Askoli Pičėno vyskupijos ganytojas.

Spoleto-Norčia arkivyskupas Renato Boccardo irgi išvyko lankyti gyventojus nukentėjusiose vietovėse, liudyti artumą ir dvasinę paramą  visiems nukentėjusiems. Arkivyskupas su arkivyskupijos paminklosaugos pareigūnais rengiasi įvertinti galimus nuostolius Bažnyčiai pavaldžiam kultūriniam paveldui, viduramžių šventovėms ir vienuolynams, kurių daug žemės drebėjimo ištiktoje zonoje, kaip pavyzdžiui Norčios miestelyje ir vienuolyne, kuris davė vieną iš didžiųjų Europos globėjų ir vienytojų šv. Benediktą Nursietį, tituluojamą Vakarų vienuolijos patriarchu, kaip ir Kašios miestelį ir vienuolyną, kurie plačiai žinomi visame katalikiškajame pasaulyje augustinės vienuolės šv. Ritos iš Kašios šventumo dėka. Arkivyskupas pirmąsias žinias apie padėtį Norčios ir Kašios miesteliuose gavo telefonu iš miestelių klebonų.

Apie dramatišką padėtį savo miestelyje papasakojo Akumolio miestelio meras Stefano Pettrucci. „Savivaldybė turi daug kaimų, daugelis jų nepasiekiami. Sugriuvo daug namų. Kai kurie prispaudė juose esančius žmones. Kiekviena situacija sudėtinga, stengiamės išgelbėti parapijos namuose gyvenančią jauną šeimą su dviem vaikais, bet jie iš po griuvėsių neatsiliepia. Klebonas užblokuotas antrame aukšte, negali išeiti. Jį iškelsime kai tik bus pristatyta priemonė, tačiau situacija tikrai tragiška“, kartojo meras, trečiadienį prieš vidudienį pasakojęs Vatikano radijui apie padėtį Akumolio miestelyje.

Amatričės meras Pirozzi, kurio žodžius pakartojo popiežius, Vatikano radijui pasakė trečiadienio rytą, kad „stichija nugriovė du trečdalius Amatričės miestelio pastatų, po jais yra gyvų ir galimai sužeistų žmonių. Jie šaukiasi pagalbos iš po griuvėsių. Mes stengiamės kuo daugiau jų išgelbėti. Senamiesčio pratiškai nebėra“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.