2016-08-24 15:08:00

Семинар на ССЦ и Ал - Азхар за младежите, религията и насилието


„Споделяне на опит и приятелство, но също размисъл и дискусия за настоящето и бъдещето на диалога между християни и мюсюлмани като основа за мира: така Карла Кижоян от икуменическата програма към Световния Съвет на църквите (ССЦ) коментира семинара «Участието на младежите, религия и насилие», организиран от ССЦ и ислямския Университет Ал-Азхар. Семинарът се проведе от 18 до 22 август в джамията на Университета в Кайро с цел да предложи на младите християни и мюсюлмани място за размисъл върху културата на диалога.

Анализ на комплексните отношения между християни, мюсюлмани и общество

Семинарът предложи кратки лекции на богослови и политолози за комплексните отношения между християни, мюсюлмани и съвременното общество. Обсъждани бяха темите за отношенията между религиите, духовност и политика, дефиницята за правото на гражданственост предвид релиигозната, етническата и нациоалната идентичност, както и отношението на младежите към религиозния екстремизъм. Дискусиите бяха насочени към предложения за участието на младите хора в изграждането на социалата справедливост и мира и как да се противопоставят на екстремизма и тероизма.

Участието на коптския патриарх Тавадрос II

На семинара се изказа и патриарха на Коптската православна църква Тавадрос II, който изрази личното си задоволство от срещата си с младите христини и мюсюлмани, които започват да изграждат мира от споделянето на общите ценности, въпреки различната религиозна принадлежност. Според коптският патриарх, историческия опит на Църквата в Египет може да помогне за разбиране на важността на свидетелството на собствената вяра за приемането на даровете на всяка една религия. „Изграждането на мира трябва да стане приоритет в ислямско-хриситянския диалог, като черпи сила от постоянното обръщане на сърцето в един процес на помирение с паметта“, подчерта коптския патриарх.

Среща с имам Ахмад ал Тайеб

Младитe участници от 15 страни се срещнаха и с Великия имам на Ал-Азхар Ахмад ал Тайеб, който ги призова да продължават да бъдат градители на мира в ежедневния диалог и осъждат екстремизма и тероризма, които нямат нищо общо с религиите.

dg/ rv

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.