2016-08-23 16:16:00

Paulius VI ir Motina Teresė


Žinome, kad Kalkutos Motiną Teresę labai gerbė ir jos veiklą labai vertino popiežius Jonas Paulius II. Tai jis leido paankstinti Motinos Teresės beatifikacijos bylos pradžią, nelaukiant paprastai reikalaujamų penkerių metų nuo kandidatų į šventuosius mirties. Tai jis, po ketverius metus trukusio beatifikacijos proceso, 2003 m. spalio 19 d. Motiną Teresę paskelbė palaimintąja. Motiną Teresę brangina ir popiežius Pranciškus, kurio sprendimu jos kanonizacijos iškilmė rugsėjo 4 d. taps vienu svarbiausių šiemet visoje Bažnyčioje švenčiamų Gailestingumo metų įvykių.

Motinos Teresės pasiaukojimu gėrėjosi ir jos misiją rėmė taip pat ir popiežius Paulius VI. Jis su Motina Terese pirmą kartą asmeniškai susitiko 1964 m. nuvykęs į Indiją dalyvauti Bombėjuje vykusiame Tarptautiniame eucharistiniame kongrese. Kalkutos Motinai Teresei ir jos bendradarbėms bei bendradarbiams popiežius Paulius VI skyrė vieną paskutinių savo audiencijų. Motiną Teresę su grupe seserų Meilės Misionierių ir kitų bendradarbių Paulius VI priėmė 1978 m. gegužės 6 d. Popiežiaus sveikata jau buvo silpna; balsas netvirtas; iki mirties buvo likę tik trys mėnesiai.

Motina Teresė kreipėsi į popiežių, sakydama, kad jis jai yra kaip Jėzus, kad seserys Meilės misionierės popiežių myli, yra jam ištikimos ir nuolankiai priima viską ką per popiežių sako Jėzus.

Sesuo Nirmala Yoshi, Motinos Teresės artimiausia bendradarbė ir vėliau jos įpėdinė, uždėjo Pauliui VI ant kaklo gėlių girliandą. Popiežius, neslėpdamas susijaudinimo, atsakė, jog jis džiaugiasi, kad seserys priima jį į savo bendradarbius.

Šios audiencijos metu sakytoje kalboje, Paulius VI panaudojo šiandien popiežiui Pranciškui labai brangų motyvą – evangelisto Mato užrašytus Jėzaus žodžius apie paskutinįjį teismą.

„Jūs – sakė popiežius Motinai Teresei ir jos seserims – gerai išmąstėte ir įsisavinote evangelisto Mato mums perduotus Jėzaus žodžius: paskutiniajame teisme Kristaus teisėjo būsime apdovanoti arba pasmerkti pagal tai koks žemiškame gyvenime buvo mūsų santykis su alkstančiais, mažutėliais, trokštančiais, svetimšaliais, vargstančiais, ligoniais ir kaliniais. Dar daugiau, pats Kristus su jais susitapatina“. Šis „mistinis Jėzaus įsikūnijimas vargšuose“, pasak popiežiaus Pauliaus VI yra viena šviesiausių ir mus labiausiai pamokančių Evangelijos  skelbiamų tiesų.

„Jei jūs tikrai nuoširdžiai, su atjaučiančia meile sutikote vargšą – jūsų sutikote Jėzų“, - sakė Paulius VI, primindamas šv. Augustino  komentarą Pirmajam šv. Jono laiškui. „Jei tu myli Kristaus kūno narius, tu myli Kristų. Jei myli Kristų – myli Dievo Sūnų. Jei myli Dievo Sūnų – myli Tėvą, dangaus ir žemės Dievą. Meilė negali būti padalinta. Kas myli Galvą, tas myli visus kūno narius“.

Dėkodamas Motinai Teresei, jos įkurtos kongregacijos seserims ir visiems bendradarbiams už jų pasirinktą tarnavimo artimui ir meilės kelią, popiežius Paulius VI linkėjo, kad visi tikintieji būtų atidūs kenčiančių žmonių pagalbos šauksmui ir sugebėtų į jį atsiliepti. Tas balsas kartais būna kaip vos girdima aimana, o kartais kaip galingas šauksmas, kuris mus piktina ir atstumia, tačiau reikia visus išklausyti, kad visi gyventume taikoje ir santarvėje, būtume solidarūs, kad visiems būtų pripažintas žmogaus ir Dievo vaiko orumas. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.