2016-08-22 16:54:00

Didysis ajatola iš Irano ir Maroko karalius pasmerkė ekstremizmą


Dviejuose atskiruose pareiškimuose du musulmonų pasaulio lyderiai šiomis dienomis pasmerkė ekstremizmą ir terorizmą, kuris naudojasi religijos vardu.

Rugpjūčio 21 dieną iranietis ir musulmonas šiitas Naser Makarem Shirazi savo interneto portale paskelbė „Laišką popiežiui Pranciškui“. Šis musulmonų dvasininkas turi „didžiojo ajatolos“ titulą, kuris suteikiamas didžiausiems šiitų autoritetams.

Naser Makarem Shirazi pirmiausia pasidžiaugia, kad popiežius Pranciškus keliaudamas į Krokuvą pasakė, jog „islamas nėra lygus terorizmui“ ir kad tikras religingumas atmeta smurtą.

„Absoliučiai būtina, kad pasaulio religiniai lyderiai aiškiai ir stipriai stotų prieš smurtą ir barbarybę bet kur pasaulyje, ypač kai tokie veiksmai daromi religijos vardu“, rašo didysis ajatola, konkrečiai paminėdamas kunigo nužudymą Prancūzijoje ir „Islamo valstybės“ teroristinės grupuotės „nežmogiškus veiksmus ir žiaurybes“. Šią grupuotę islamo žinovas kvalifikuoja kaip „takfiristus“.

Galima patikslinti, kad terminas „takfir“ reiškia įvertinimą, kad kas nors yra nebetikintis (kafir) ir nebe musulmonas. Ši sąvoka yra esminė islamistinės kilmės teroristinių grupuočių ideologijose, mat leidžia joms atmesti bet kokią kitą nuomonę, nei jų pačių, kaip klaidatikystę ar netikėjimą. Taip atmetami nuosaikieji musulmonų tikintieji ar islamo žinovai. Yra ekstremistų, kurie „netikėjimu“ apkaltina visą visuomenę ir jos valdžią vien todėl, kad jų elgesys ir nuostatos neatitinka jų pačių ideologijos. Dar daugiau, ekstremistų akimis tokia tariama „kaltė“ suteikia teisėtumą ar net įpareigoja sankcijoms – pavyzdžiui, mirties bausmei.

Nors tarp šiitiškojo ir sunitiškojo islamo daug skirtumų ir istorinių konfliktų, tačiau dauguma abiejose pusėse sutinka, kad „takfirizmas“ yra vienas iš didžiausių pavojų šiandienos islame. „Su takfirizmu susiję klausimai ir teisinių nuosprendžių (fatvų) apie leistinumą žudyti musulmonus ir kariauti su jais, neabejotinai yra viena iš pavojingiausių problemų, nuo kurių šiandien kenčia mūsų islamiškas ir arabų tautų pasaulis“, yra pareiškęs vienas iš aukščiausių sunitiškojo islamo autoritetų, al-Azharo universiteto Kaire didysis šeichas Ahmad al-Tayyeb.

Irano didžiojo ajatolos laiške popiežiui tai pakartojama: „Aš deklaruoju, kaip jau buvau rašęs savo ankstesniame laiške jums, jog visi islamiškojo pasaulio išminčiai, kaip ir plati musulmonų dauguma mano, kad visos takfiristų sektos nepriklauso islamo kaimenei. Mums šios takfiristų grupės yra blogiausia pasaulio krizė dabartinėje eroje“.

Rugpjūčio 20-ąją, visai kita proga, Maroko nacionalinės šventės kreipimesi į tautą, Maroko karalius Mahometas VI, kurio dinastija kildinama iš pranašo Mahometo šeimos, didelę kalbos dalį skyrė ekstremizmui, terorizmui, islamui ir taikai, santykiams su kitomis religijomis. Dauguma marokiečių yra sunitai.

Karalius pabrėžė, kad ekstremizmas ir terorizmas yra svetimas Marokui ir pakvietė marokiečius, ypač gyvenančius užsienyje, likti ištikimiems savo tradicijoms bei pelnyti taikos rėmėjų reputaciją tose šalyse, kuriose gyvena, priešingai išsigimusiam islamo vaizdiniui, kurį skleidžia ekstremistai.

Ir Maroko valdovas paminėjo liepos pabaigoje Prancūzijoje dviejų jaunų ekstremistų nužudytą kunigą. „Mes ryžtingai smerkiame nekaltųjų žudynes ir esame įsitikinę, kad kunigo nužudymas yra neteisėtas veiksmas pagal dieviškąjį įstatymą, ir kad jo mirtis bažnyčios viduje yra netoleruotina beprotystė“.

„Teroristai, kurie veikia islamo vardu, nėra musulmonai ir islamas jiems tik alibi, kuriuo pasinaudoja savo nusikaltimų ir pamišimo pateisinimui. (...) Ar įmanoma, kad visad gailestingas ir atlaidus Dievas galėtų įsakyti kažkam susisprogdinti ar žudyti nekaltuosius? (...) Visa tai yra melas Dievo ir pranašo vardu. Tai yra tikrasis netikėjimas“, - kalbėjo karalius Mahometas, pridurdamas, kad ekstremistai naudojasi žmonių, ypač jaunuolių, arabų kalbos, Korano ir islamo tradicijos nepažinimu. Jis kritikavo ekstremistinę ideologiją, kuri akla viskam, kas ne ji pati, kuri puola laisvę ir toleranciją.       

„Mes visi esame taikinyje. Bet kuris pritariantis mano žodžiams yra potencialus taikinys terorizmui, kuris jau smogė Marokui, Europai ir daugeliui pasaulio regionų. Priešais religijos vardu skleidžiamas tamsybes visi, musulmonai, krikščionys ir žydai, turi sukurti bendrą frontą, atmesti visų formų fanatizmą, neapykantą ir užsidarymą“, - pabrėžė Maroko karalius. Anot jo, žmonijos ir civilizacijų istorija rodo, kad ekstremizmas žlugdo visuomenes, o tarpreliginis sugyvenimas atneša klestėjimą. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.