2016-08-21 17:12:00

Anjel Pána so Svätým Otcom: Brána Božieho milosrdenstva je tesná, ale dokorán


Vatikán 21. augusta – „Brána Božieho milosrdenstva je tesná, ale vždy dokorán otvorená pre všetkých.“ Je to  „tesná brána na zadržanie našej pýchy a nášho strachu“, no zároveň „brána dokorán otvorená, pretože Boh nás prijíma bez rozdielov“. Takto vysvetlil pápež František evanjelium dnešnej 21. nedele cezročného obdobia pri stretnutí s veriacimi na Námestí sv. Petra. Po katechéze a požehnaní z okna Apoštolského paláca Svätý Otec pozval k modlitbe za Turecko zasiahnuté teroristickým útokom na svadobnú sálu.

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná stať evanjelia nás povzbudzuje rozjímať na tému spásy. Evanjelista Lukáš rozpráva, ako sa Ježiš uberá smerom do Jeruzalema a cestou k nemu pristupuje istý človek, ktorý mu kladie túto otázku: «Pane, je málo tých, čo budú spasení?» (Lk 13,23). Ježiš nedáva priamu odpoveď, ale presúva diskusiu na inú rovinu, so sugestívnym jazykom, ktorému spočiatku učeníci azda nerozumejú: «Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť» (v. 24). Obrazom brány chce dať svojim poslucháčom pochopiť, že to nie je otázka počtu – koľkí sa spasia –, nie je dôležité vedieť koľkí, ale je dôležité, aby všetci vedeli, aká cesta privádza k spáse.

Takýto postup predpokladá prejsť bránou. No kde je tá brána? Aká je to brána? Kto je tá brána? – Tou bránou je sám Ježiš. Hovorí to v Jánovom evanjeliu: «Ja som brána» (Jn 10,9). On nás privádza do spoločenstva s Otcom, kde nachádzame lásku, pochopenie a ochranu. Ale prečo je táto brána tesnou? Možno sa tak opýtať? Prečo hovorí, že je tesná? Je to tesná brána nie preto, že by utláčala, ale preto, lebo nás žiada obmedziť a zadržať našu pýchu a náš strach, aby sme sa mu otvorili so srdcom poníženým a dôverujúcim v neho, uznali sa za hriešnikov, odkázaných na jeho odpustenie. Pre toto je tesná: aby zadržala našu pýchu, ktorá nás nadúva. Brána Božieho milosrdenstva je tesná, ale vždy dokorán otvorená pre všetkých! Boh nerobí preferencie, ale vždy prijíma všetkých, bez rozdielov. – Brána tesná na zadržanie našej pýchy a nášho strachu; brána dokorán otvorená, pretože Boh nás prijíma bez rozdielov. A spása, ktorú nám darúva, je neutíchajúci prúd milosrdenstva, ktorý strháva každú bariéru a otvára prekvapivé perspektívy svetla a pokoja. Tesná brána, ale vždy roztvorená dokorán: nezabudnime na to!       

Ježiš sa na nás dnes opäť obracia s naliehavým pozvaním prísť k nemu, vstúpiť cez dvere plného života, zmiereného a šťastného. On očakáva každého z nás, akýkoľvek je hriech, čo sme spáchali, aby nás objal, aby nám ponúkol svoje odpustenie. On jediný môže premeniť naše srdce, on jediný môže dať plný zmysel našej existencii, darujúc nám pravú radosť. Vstúpiac Ježišovou bránou, bránou viery a Evanjelia, dokážeme uniknúť zo svetských postojov, zo zlých návykov, z egoizmov a uzavretostí. Keď je tu kontakt s láskou a milosrdenstvom Boha, je to opravdivá zmena. A náš život je osvietený svetlom Ducha Svätého: neuhasiteľným svetlom!

Chcel by som vám niečo navrhnúť: Myslime teraz v tichosti chvíľku na veci, ktoré máme vo svojom vnútri a ktoré nám bránia prekročiť bránu: moja pýcha, moja povýšenosť, moje hriechy. A potom myslime na ďalšie dvere, ktoré dokorán otvára milosrdenstvo Boha, ktorý nás na druhej strane očakáva, aby nám daroval odpustenie.

Pán nám ponúka toľké príležitosti, aby nás zachránil a vstúpili sme bránou spásy. Táto brána je príležitosťou, ktorú nemáme premárniť: netreba robiť akademické prejavy o spáse, ako ten dotyčný, čo sa obrátil na Ježiša, ale máme sa chopiť príležitostí spásy. Pretože v istom momente «hospodár vstane a zatvorí dvere» (v. 25), ako nám to pripomenulo evanjelium. No ak Boh je dobrý a miluje nás, prečo dvere v istom momente zatvorí? Pretože náš život nie je videohra alebo telenovela; náš život je vážny a cieľ, ktorý máme dosiahnuť je dôležitý: večná spása.

Pannu Máriu, Bránu do neba, prosme, aby nám pomohla chopiť sa príležitostí, ktoré nám Pán ponúka, aby sme vkročili dverami viery a vstúpili tak na priestrannú cestu: je to cesta spásy, schopná prijať všetkých, čo sa dajú zachytiť láskou. Je to láska, ktorá zachraňuje, láska, ktorá už na zemi je zdrojom blaženosti všetkých, čo v miernosti, trpezlivosti a spravodlivosti zabúdajú na seba a rozdávajú sa pre druhých, zvlášť pre tých najslabších.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)              

Po modlitbe Anjel Pána a prosbe za spásu všetkých zosnulých Svätý Otec udelil veriacim apoštolské požehnanie. Pozval ich aj k osobitnej modlitbe za obete teroristického masakru v Turecku. Mladistvý samovražedný atentátnik pri svadobnej oslave v meste Gaziantep v sobotu 20. augusta vyhasil životy vyše 50 osôb prevažne kurdskej národnosti, okolo sto je zranených. Svätý Otec vyzval k solidarite týmito slovami:  

„Drahí bratia a sestry, dostala sa ku mne smutná správa o krvavom atentáte, ktorý včera zasiahol drahé Turecko. Modlime sa za obete, za mŕtvych a zranených, a vyprosujme dar pokoja pre všetkých. Zdravas Mária, ...“ – modlil sa pápež František ďalej spolu s veriacimi na Vatikánskom námestí. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.