2016-08-20 00:00:00

Motinos Teresės kanonizacijos iškilmių programa


Artėja vienas pagrindinių, daugiausiai maldininkų į Romą sutrauksiančių Gailestingumo metų renginių – Kalkutos Motinos Teresės kanonizacija, kuriai popiežius Pranciškus vadovaus Šv. Petro aikštėje sekmadienį, rugsėjo 4 d.

Įvairūs su kanonizacija susiję renginiai Romoje vyks visą savaitę. Rugsėjo 1-ąją netoli Vatikano bus atidaryta paroda „Motinos Teresės žinia, gyvenimas ir dvasingumas“. Penktadienio, rugsėjo 2-osios vakarą Laterano Šv. Jono bazilikoje vyks maldos vigilija ir Eucharistinė adoracija. Šeštadienio, rugsėjo 3-osios rytą Šv. Petro aikštėje vyks jubiliejinė popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Katechezė bus skirta Motinai Teresei. Pagrindinis įvykis – kanonizacijos Mišios – prasidės sekmadienio, rugsėjo 4-osios rytą, 10 val. Romos laiku, Šv. Petro aikštėje. Po Mišių popiežius kartu su kanonizacijos iškilmėse dalyvaujančiais piligrimais kalbės vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą. Pirmadienį, rugsėjo 5-ąją, bus minima Motinos Teresės mirties ir „gimimo dangui“ 19 metų sukaktis. Šią dieną pirmą kartą bus aukojamos naujos šventosios liturginio minėjimo Mišios. Joms Šv. Petro bazilikoje vadovaus Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Tos dienos popietę Laterano Šventojo Jono bazilikoje bus išstatytos pagerbimui šventosios relikvijos. Tikintieji galės jas lankyti iki rugsėjo 8-osios vakaro.

Rugsėjo 4 dieną Romoje vyksianti Kalkutos Motinos Teresės kanonizacija buvo nepaprastai svarbi ir džiugi šventė visų pirma jos įkurtos Meilės misionierių kongregacijos seserims. Ja džiaugiasi ir didžiuojasi albanai, nes būsima šventoji gimė albanų šeimoje. Kanonizacijos laukia ir Makedonija, kurios sostinėje Skopje gimė ir užaugo Motina Teresė.

Savaitę po kanonizacijos, rugsėjo 11 d. Skopje bus aukojamos iškilmingos padėkos už naują šventąją Mišios, kurioms vadovaus popiežius Pranciškaus asmeninis atstovas. Juo Šventasis Tėvas paskyrė Sarajevo arkivyskupą kard. Vinko Puljičių. 

* * *

Kalkutos Motina Teresė - Agnes Gonxha Bojaxhiu gimė 1910 m. dabartinės Makedonijos sostinėje Skopje mieste, albanų šeimoje. 1928 m. nuvyko į Kalkutą dirbti mokykloje. 1937 m. davė vienuolinius įžadus. Tačiau darbas europiečių vienuolių išlaikomoje mokykloje jos netenkino; ji matė už švarios mokyklos sienų visuotinai viešpataujantį skurdą, žmones mirštančius Kalkutos gatvėse. Sesuo Agnes - Teresė, iš pradžių pati, o vėliau kitų jai pritariančių vienuolių ir pasauliečių moterų padedama, ėmė globoti gatvėse mirštančius vargšus. 1948 m. ji paliko vienuolyną ir persikėlė į Kalkutos lūšnynų rajoną. 1950 m. buvo įkurta Motinos Teresės vadovaujama seserų Meilės misionierių kongregacija. Vis daugiau savanorių iš viso pasaulio keliavo į Kalkutą dirbti su Motina Terese; vis daugiau jaunų moterų stojo į Meilės misionierių kongregaciją. Vos dvejiems metams praėjus nuo vienuolijos regulos patvirtinimo, Meilės misionierių centrai buvo kuriami jau ir už Indijos ribų. Šiandien Motinos Teresės seserys globoja vargšus ir atstumtuosius visuose kontinentuose. 1979 m. Motinai Teresei suteikta Nobelio Taikos premija. Sulaukusi 87 metų, Motina Teresė mirė 1997-ųjų rugsėjo 5 d. 2003 m. spalio 19 d. popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė palaimintąja. Tą dieną kai Motina Teresė mirė, jos įsteigtai Meilės misionierių kongregacijai priklausė 3914 seserų, po visą pasaulį išsibarsčiusių 594 bendruomenėse, 120 pasaulio šalių. Šiandien (rugpjūčio 5 d. duomenimis) Meilės misionierių kongregacijai priklausančių seserų jau yra 5161; bendruomenių yra 758; seserys tarnauja 139 pasaulio šalyse. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.