2016-08-20 12:57:00

Ը. Օր Փոխման Աւետարանական ընթերցում Ղուկ 1, 26-38


26 Վեցերորդ ամսուան մէջ` Գաբրիէլ հրեշտակը Աստուծմէ ղրկուեցաւ Գալիլեայի մէկ քաղաքը, որուն անունը Նազարէթ էր,

27 կոյսի մը` մարդու մը նշանուած, որուն անունը Յովսէփ էր, Դաւիթի տունէն. [այդ] կոյսին անունը Մարիամ էր:

28 Հրեշտակը անոր քով մտնելով` ըսաւ. «Ողջո՜յն, շնորհընկալ [կոյս], Տէրը քեզի հետ [է]: Դուն կիներուն մէջ օրհնեա՜լ [ես]»:

29 Տեսնելով [զայն`] շփոթեցաւ անոր խօսքէն, եւ ինքնիրեն կը մտածէր թէ ի՛նչ [տեսակ] բարեւ էր ատիկա:

30 Հրեշտակը ըսաւ անոր. «Մի՛ վախնար, Մարիա՛մ, որովհետեւ շնորհք գտար Աստուծոյ քով:

31 Ահա՛ պիտի յղանաս որովայնիդ մէջ ու որդի մը պիտի ծնանիս, եւ անոր անունը Յիսուս պիտի կոչես:

32 Ան մեծ պիտի ըլլայ ու Ամենաբարձրին Որդին պիտի կոչուի: *Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօր` Դաւիթի գահը, եւ Յակոբի տան վրայ յաւիտեան պիտի թագաւորէ:

33 Անոր թագաւորութիւնը վախճան պիտի չունենայ»:

34 Մարիամ ըսաւ հրեշտակին. «Ի՞նչպէս պիտի ըլլայ այդ բանը, քանի որ ես [այր] մարդ չեմ գիտեր»:

35 Հրեշտակը պատասխանեց անոր. «Սուրբ Հոգին պիտի գայ վրադ, ու Ամենաբարձրին զօրութիւնը հովանի պիտի ըլլայ քեզի. ուստի այն սուրբը որ քեզմէ պիտի ծնի` Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի:

36 Ահա՛ քու ազգականդ` Եղիսաբէթ, ի՛նք ալ` իր ծերութեան ատեն` որդիով մը յղի է. եւ ասիկա վեցերորդ ամիսն է անոր` որ ամուլ կոչուած էր.

37 որովհետեւ ոչինչ անկարելի է Աստուծոյ»:

38 Մարիամ ըսաւ. «Ահա՛ [ես] Տէրոջ աղախինն [եմ], քու խօսքիդ համաձայն թող ըլլայ ինծի»: Ու հրեշտակը գնաց անոր քովէն:

 
All the contents on this site are copyrighted ©.